κατάταξη των Τµηµάτων στα επιστηµονικά πεδία

by kwlwglw

Κατάταξη τμημάτων κατά επιστημονικά πεδία
11-10-2012

1ο ΠΕΔΙΟ – Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

ΑΕΙ

Θεολογικές Επιστήμες

Περιλαμβάνονται τα Τμήματα:

♦ Θεολογίας 19

♦ Κοινωνικής Θεολογίας 19

♦ Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας 19

Φιλολογικές και Ιστορικές Επιστήμες

Περιλαμβάνονται τα Τμήματα:

♦ Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας 20

♦ Βαλκανικών Σπουδών 20

♦ Βαλκανικών-Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 20

♦ Ιστορίας 21

♦ Ιστορίας και Αρχαιολογίας 21

♦ Ιστορίας και Εθνολογίας 21

♦ Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Λαογραφίας 22

♦ Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης 57

♦ Μεσογειακών Σπουδών 23

♦ Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας 23

♦ Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 23

♦ Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών 23

♦ Φιλοσοφίας 24

♦ (Ελληνικής) Φιλολογίας 24

♦ Ψυχολογίας 25

Ξένες Γλώσσες και Φιλολογίες

Περιλαμβάνονται τα Τμήματα:

♦ Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 26

♦ Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 26

♦ Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 27

♦ Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 28

♦ Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 28

♦ Κατεύθυνση Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 28

♦ Κατεύθυνση Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 28

♦ Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών 21

♦ Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας 28, 29

Νομικές, Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Περιλαμβάνονται τα Τμήματα:

♦ Δημόσιας Διοίκησης 30

♦ Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 30

♦ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 31

♦ Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 32

♦ Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 30

♦ Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 32

♦ Κοινωνικής Διοίκησης 33

♦ Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 33

♦ Κοινωνιολογίας 34

♦ Νομικής 34

♦ Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας 35

♦ Πολιτικής Επιστήμης 36

♦ Πολιτικών Επιστημών 36

♦ Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης 36

Μουσικές και Θεατρικές Σπουδές

Περιλαμβάνονται τα Τμήματα:

♦ Θεατρικών Σπουδών 37

♦ Θεάτρου 37

♦ Μουσικών Σπουδών 38

♦ Μουσικής επιστήμης και Τέχνης 38

♦ Επιστημών της Τέχνης 37

Ψυχοπαιδαγωγικές Επιστήμες

Περιλαμβάνονται τα Τμήματα:

♦ Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 40

♦ Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 40

♦ Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης 41

♦ Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής 42

♦ Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών 40

♦ Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 40

♦ Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 82

ΤΕΙ

Περιλαμβάνονται τα Τμήματα:

♦ Βιβλιοθηκονομίας 98

♦ Βρεφονηπιοκομίας 99

♦ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής 99

♦ Κοινωνικής Εργασίας 98

Στρατιωτικές Σχολές

♦ Στρατολογικό Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) 140

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Περιλαμβάνονται τα Τμήματα:

♦ Επιστημών της Αγωγής (Δασκάλων, Νηπιαγωγών, Ψυχολογίας) 154

♦ Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών 154

♦ Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, (Αγγλικής – Γαλλικής) 155

♦ Τουρκικών Σπουδών 155

Φιλοσοφική Σχολή

Περιλαμβάνονται τα Τμήματα:

♦ Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών 156

♦ Ιστορίας και Αρχαιολογίας 156

♦ Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας 156

2ο ΠΕΔΙΟ – Θετικές Επιστήμες

AEI

Περιλαμβάνονται τα Τμήματα:

♦ Βιολογίας 44

♦ Γεωλογίας 44

♦ Γεωγραφίας 45

♦ Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής Θεσσαλίας 46

♦ Γεωπονίας 47

♦ Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής 47

♦ Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας 47

♦ Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 84

♦ Ζωικής Παραγωγής 47

♦ Φυτικής Παραγωγής 47

♦ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 49

♦ Επιστημών της Θάλασσας 49

♦ Επιστήμης (και Τεχνολογίας) Υλικών 50

♦ Επιστήμης Υπολογιστών 50

♦ Πληροφορικής 51

♦ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 51

♦ Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων 51

♦ Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 52

♦ Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών 52

♦ Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 52

♦ Μαθηματικών 53

♦ Περιβάλλοντος 54

♦ Στατιστικής 55

♦ Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης 54

♦ Φυσικής 55

♦ Χημείας 55

♦ Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 57

♦ Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης 57

Ψυχοπαιδαγωγικές Επιστήμες

Περιλαμβάνονται τα Τμήματα:

♦ Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 40

♦ Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 40

♦ Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών 40

♦ Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 40

♦ Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης 41

♦ Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής 42

♦ Μουσικών Σπουδών 38

♦ Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 39

ΤΕΙ

Περιλαμβάνονται τα Τμήματα:

♦ Ανθοκομίας – Αρχιτεκτονικής Τοπίου 101

♦ Βιολογικής Γεωργίας 102

♦ Βρεφονηπιοκομίας 99

♦ Δασοπονίας 102

♦ Τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής 102

♦ Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας 103

♦ Ιχθυοκομιας – Αλιείας 103

♦ Φυτικής Παραγωγής 101

♦ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής 99

Στρατιωτικές Σχολές

♦ Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ)-Όπλα 142

♦ Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ)-Σώματα 142

♦ Σχολή Ικάρων (ΣΙ)-Ιπτάμενοι 142

♦ Σχολή Ικάρων (ΣΙ)-Μηχανικοι (ΣΜΑ) 142

♦ Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)-Μάχιμοι 143

♦ Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)-Μηχανικοι 143

♦ Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (Σ/Ρ) 143

Ακαδημιες Εμπορικού Ναυτικού

♦ Σχολή Πλοιάρχων 152

♦ Σχολή Μηχανικών 152

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

Περιλαμβάνονται τα Τμήματα:

♦ Μαθηματικών και Στατιστικής 159

♦ Πληροφορικής 159

♦ Φυσικών Επιστημών (Φυσικής) 160

♦ Φυσικών Επιστημών (Χημείας) 160

♦ Επιστημών της Αγωγής (Δασκάλων και Νηπιαγωγών) 154

3ο ΠΕΔΙΟ – Επιστήμες Υγείας

ΑΕΙ

Περιλαμβάνονται τα Τμήματα:

♦ Βιολογίας 44

♦ Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής Χαροκοπείου 61

♦ Ιατρικής 61

♦ Οδοντιατρικής 66

♦ Κτηνιατρικής 64

♦ Νοσηλευτικής 65

♦ Φαρμακευτικής 67

♦ Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής 65

♦ Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών 60

♦ Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας 60

ΤΕΙ

Περιλαμβάνονται τα Τμήματα:

♦ Διατροφής 106

♦ Διατροφής και Διαιτολογίας 106

♦ Οδοντοτεχνικής 108

♦ Οπτικής 108

♦ Φυσικοθεραπείας 109

♦ Εργοθεραπείας 107

♦ Νοσηλευτικής 111

♦ Μαιευτικής 110

♦ Δημόσιας Υγιεινής 105

♦ Αισθητικής 105

♦ Ιατρικών Εργαστηρίων 107

♦ Ραδιολογίας και Ακτινολογίας 109

♦ Επισκεπτών – Επισκεπτριών Υγείας 109

♦ Λογοθεραπείας 110

Στρατιωτικές Σχολές

♦ Ιατρικό Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) 144

♦ Οδοντιατρικό Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) 144

♦ Κτηνιατρικό Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) 145

♦ Φαρμακευτικό της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) 145

♦ Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) 147

4ο ΠΕΔΙΟ -Τεχνολογικές Επιστήμες

AEI

Περιλαμβάνονται τα Τμήματα:

♦ Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 69

♦ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 69

♦ Επιστήμης των Υπολογιστών 50

♦ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 72

♦ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών 72

♦ Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 73

♦ Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 74

♦ Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 74

♦ Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων 75

♦ Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών 76

♦ Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 76

♦ Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης 77

♦ Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 77

♦ Μηχανικών Περιβάλλοντος 78

♦ Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 79

♦ Μηχανολόγων Μηχανικών 79

♦ Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών 80

♦ Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών 81

♦ Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας 79

♦ Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

♦ Πολιτικών Μηχανικών 51

♦ Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 81

♦ Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής 57

♦ Χημικών Μηχανικών 83

♦ Επιστήμης (και Τεχνολογίας) Υλικών 50

♦ Πληροφορικής (και Τηλεπικοινωνιών) 51

♦ Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων 51

♦ Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 52

♦ Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών 52

♦ Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 82

♦ Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 71

♦ Γεωπονίας 47

♦ Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής 46

♦ Ζωικής Παραγωγής 47

♦ Φυτικής Παραγωγής 47

♦ Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας 47

♦ Αγροτικής (Οικονομίας και) Ανάπτυξης 87

♦ Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 84

♦ Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής 47

♦ Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 49

♦ Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 71

♦ Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 71

♦ Περιβάλλοντος 54

♦ Γραφικών Τεχνών και Σχεδίασης Συστημάτων 71

♦ Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών 60

♦ Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας 60

TEI

Περιλαμβάνονται τα Τμήματα:

♦ Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων 114

♦ Γραφιστικής 113

♦ Διακοσμητική 114

♦ Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής 129

♦ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 114

♦ Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών 113

♦ Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων 119

♦ Φωτογραφίας 127

♦ Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου 101

♦ Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων 122

♦ Δασοπονίας 104

♦ Ζωικής Παραγωγής 102

♦ Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων 127

♦ Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας 103

♦ Ιχθυοκομίας-Αλιείας 103

♦ Τεχνολογίας Συστημάτων Διαχείρισης Φυσικών Πόρων 125

♦ Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων 125

♦ Φυτικής Παραγωγής 101

♦ Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών 126

♦ Τεχνολογίας Τροφίμων 124

♦ Αυτοματισμού 118

♦ Βιολογικής Γεωργίας 102

♦ Βιομηχανικής Πληροφορικής 121

♦ Βιομηχανικού Σχεδιασμού 129

♦ Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος 123

♦ Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας 122

♦ Ενεργειακής Τεχνικής 123

♦ Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων 123

♦ Ηλεκτρολογίας 116

♦ Ηλεκτρονικής 117

♦ Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων 118

♦ Πληροφορικής 118

♦ Κλωστοϋφαντουργίας 129

♦ Μηχανολογίας 116

♦ Ναυπηγικής 117

♦ Οχημάτων 120

♦ Πληροφορικής και Επικοινωνιών 129

♦ Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών 129

♦ Πολιτικών Δομικών Έργων 115

♦ Πολιτικών Έργων Υποδομής 115

♦ Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων 120

♦ Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου 121

♦ Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων 124

♦ Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 120

♦ Τεχνολογίας Πετρελαίου 121

♦ Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης 126

♦ Τεχνολογίας Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών 125

♦ Τοπογραφίας 116

τα ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ

Περιλαμβάνονται τα Τμήματα:

♦ Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 127

♦ Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Ηλεκτρονικών Μηχανικών 128

♦ Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών 128

♦ Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών 128

Στρατιωτικές Σχολές

♦ Σχολή Ευελπίδων (Όπλα και Σώματα) 142

♦ Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Μάχιμοι και Μηχανικοί) 143

♦ Σχολή Ικάρων (Ιπτάμενοι και Μηχανικοί) 142

♦ Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) 148

♦ Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ)-Τεχνικοι 148

♦ Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) 148

♦ Σχολή Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) 143

Ακαδημιες Εμπορικού Ναυτικού

♦ Σχολή Πλοιάρχων 152

♦ Σχολή Μηχανικών 152

5ο ΠΕΔΙΟ -Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης
ΑΕΙ

Περιλαμβάνονται τα Τμήματα:

♦ Διοίκησης Επιχειρήσεων 88

♦ Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης 87

♦ Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 71

♦ Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 94

♦ Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 71

♦ Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών 88

♦ Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης 89

♦ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 88

♦ Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ 89

♦ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 90

♦ Ναυτιλιακών Σπουδών 90

♦ Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών 91

♦ Οικονομικών Επιστημών 92

♦ Οικονομικής Επιστήμης 92

♦ Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας 91

♦ Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης 92

♦ Οργάνωσης και Διαχείρισης αγροτικών εκμεταλεύσεων 93

♦ Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης 94

♦ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής 95

ΤΕΙ

Περιλαμβάνονται τα Τμήματα:

♦ Διαχείρισης Πληροφοριών 132

♦ Διεθνούς Εμπορίου 132

♦ Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας 132

♦ Διοίκησης Επιχειρήσεων 133

♦ Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων 134

♦ Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων 137

♦ Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης 133

♦ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας 133

♦ Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών 134

♦ Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο 135

♦ Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία 136

♦ Εμπορίας και Διαφήμισης 135

♦ Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων 138

♦ Λογιστικής 136

♦ Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων 138

♦ Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης 138

♦ Τουριστικών Επιχειρήσεων 136

♦ Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών 137

♦ Τουριστικών Επαγγελμάτων 138

Στρατιωτικές Σχολές

♦ Οικονομικό Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων 150

♦ Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ)- Διοικητικοι 150

♦ Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας (ΣΥΔ) 151

♦ Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού 148

Σχολές Αστυνομικής Ακαδημίας και Πυροσβεστικής Ακαδημίας

♦ Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 151

♦ Σχολή Αστυφυλάκων 151

♦ Ανθυποπυραγών Πυροσβεστικής Ακαδημίας 151

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Περιλαμβάνονται τα Τμήματα:

♦ Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 162

♦ Οικονομικών 162