ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕ∆ΙΑ – ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ

by kwlwglw

Κατάταξη τμημάτων κατά επιστημονικά πεδία

11-10-2012

 

1ο ΠΕΔΙΟ   Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

 

ΑΕΙ

Θεολογικές Επιστήμες

Περιλαμβάνονται τα Τμήματα:

♦     Θεολογίας 19

♦     Κοινωνικής Θεολογίας 19

♦     Ποιμαντικής & Κοινωνικής Θεολογίας 19

 

Φιλολογικές και Ιστορικές Επιστήμες

Περιλαμβάνονται τα Τμήματα:

♦     Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας 20

♦     Βαλκανικών Σπουδών 20

♦     Βαλκανικών-Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 20

♦     Ιστορίας 21

♦     Ιστορίας και Αρχαιολογίας 21

♦     Ιστορίας και Εθνολογίας 21

♦     Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Λαογραφίας 22

♦     Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης 57

♦     Μεσογειακών Σπουδών 23

♦     Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας 23

♦     Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 23

♦     Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών 23

♦     Φιλοσοφίας 24

♦     (Ελληνικής) Φιλολογίας 24

♦     Ψυχολογίας 25

 

Ξένες Γλώσσες και Φιλολογίες

Περιλαμβάνονται τα Τμήματα:

♦     Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 26

♦     Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 26

♦     Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 27

♦     Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 28

♦     Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 28

♦     Κατεύθυνση Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 28

♦     Κατεύθυνση Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 28

♦     Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών 21

♦     Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας 28, 29

 

Νομικές, Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Περιλαμβάνονται τα Τμήματα:

♦     Δημόσιας Διοίκησης 30

♦     Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας 30

♦     Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 31

♦     Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 32

♦     Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης 30

♦     Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 32

♦     Κοινωνικής Διοίκησης 33

♦     Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 33

♦     Κοινωνιολογίας 34

♦     Νομικής 34

♦     Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας 35

♦     Πολιτικής Επιστήμης 36

♦     Πολιτικών Επιστημών 36

♦     Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης 36

 

Μουσικές και Θεατρικές Σπουδές

Περιλαμβάνονται τα Τμήματα:

♦     Θεατρικών Σπουδών 37

♦     Θεάτρου 37

♦     Μουσικών Σπουδών 38

♦     Μουσικής επιστήμης και Τέχνης 38

♦     Επιστημών της Τέχνης 37

 

Ψυχοπαιδαγωγικές Επιστήμες

Περιλαμβάνονται τα Τμήματα:

♦     Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 40

♦     Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 40

♦     Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης 41

♦     Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής 42

♦     Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών 40

♦     Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 40

♦     Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 82

 

ΤΕΙ

Περιλαμβάνονται τα Τμήματα:

♦     Βιβλιοθηκονομίας 98

♦     Βρεφονηπιοκομίας 99

♦     Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής 99

♦     Κοινωνικής Εργασίας 98

Στρατιωτικές Σχολές

♦     Στρατολογικό Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) 140

 

Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Περιλαμβάνονται τα Τμήματα:

♦     Επιστημών της Αγωγής (Δασκάλων, Νηπιαγωγών, Ψυχολογίας) 154

♦     Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών 154

♦     Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, (Αγγλικής – Γαλλικής) 155

♦     Τουρκικών Σπουδών 155

 

Φιλοσοφική Σχολή

Περιλαμβάνονται τα Τμήματα:

♦     Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών 156

♦     Ιστορίας και Αρχαιολογίας 156

♦     Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας 156

 

 

2ο ΠΕΔΙΟ  – Θετικές Επιστήμες

 

AEI

Περιλαμβάνονται τα Τμήματα:

♦     Βιολογίας 44

♦     Γεωλογίας 44

♦     Γεωγραφίας 45

♦     Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής Θεσσαλίας 46

♦     Γεωπονίας 47

♦     Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής 47

♦     Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας 47

♦     Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 84

♦     Ζωικής Παραγωγής 47

♦     Φυτικής Παραγωγής 47

♦     Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 49

♦     Επιστημών της Θάλασσας 49

♦     Επιστήμης (και Τεχνολογίας) Υλικών 50

♦     Επιστήμης Υπολογιστών 50

♦     Πληροφορικής 51

♦     Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 51

♦     Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων 51

♦      Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 52

♦     Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών 52

♦     Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 52

♦     Μαθηματικών 53

♦     Περιβάλλοντος 54

♦     Στατιστικής 55

♦     Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης 54

♦     Φυσικής 55

♦     Χημείας 55

♦     Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 57

♦     Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης 57

 

Ψυχοπαιδαγωγικές Επιστήμες

Περιλαμβάνονται τα Τμήματα:

♦     Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 40

♦     Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 40

♦     Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών 40

♦     Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού 40

♦     Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης 41

♦     Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής 42

♦     Μουσικών Σπουδών 38

♦     Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης 39

 

ΤΕΙ

Περιλαμβάνονται τα Τμήματα:

♦     Ανθοκομίας – Αρχιτεκτονικής Τοπίου 101

♦     Βιολογικής Γεωργίας 102

♦     Βρεφονηπιοκομίας 99

♦     Δασοπονίας 102

♦     Τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής 102

♦     Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας 103

♦     Ιχθυοκομιας – Αλιείας 103

♦     Φυτικής Παραγωγής 101

♦     Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής 99

 

Στρατιωτικές Σχολές

♦     Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ)-Όπλα 142

♦     Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ)-Σώματα 142

♦     Σχολή Ικάρων (ΣΙ)-Ιπτάμενοι 142

♦     Σχολή Ικάρων (ΣΙ)-Μηχανικοι (ΣΜΑ) 142

♦     Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)-Μάχιμοι 143

♦     Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ)-Μηχανικοι 143

♦     Σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (Σ/Ρ) 143

 

Ακαδημιες Εμπορικού Ναυτικού

♦     Σχολή Πλοιάρχων 152

♦     Σχολή Μηχανικών 152

 

Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

Περιλαμβάνονται τα Τμήματα:

♦     Μαθηματικών και Στατιστικής 159

♦     Πληροφορικής 159

♦     Φυσικών Επιστημών (Φυσικής) 160

♦     Φυσικών Επιστημών (Χημείας) 160

♦     Επιστημών της Αγωγής (Δασκάλων και Νηπιαγωγών) 154

 

 

 

3ο ΠΕΔΙΟ – Επιστήμες Υγείας

 

ΑΕΙ

Περιλαμβάνονται τα Τμήματα:

♦     Βιολογίας 44

♦     Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής Χαροκοπείου 61

♦     Ιατρικής 61

♦     Οδοντιατρικής 66

♦     Κτηνιατρικής 64

♦     Νοσηλευτικής 65

♦     Φαρμακευτικής 67

♦     Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής 65

♦     Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών 60

♦     Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας 60

 

ΤΕΙ

Περιλαμβάνονται τα Τμήματα:

♦     Διατροφής 106

♦     Διατροφής και Διαιτολογίας 106

♦     Οδοντοτεχνικής 108

♦     Οπτικής 108

♦     Φυσικοθεραπείας 109

♦     Εργοθεραπείας 107

♦     Νοσηλευτικής 111

♦     Μαιευτικής 110

♦     Δημόσιας Υγιεινής 105

♦     Αισθητικής 105

♦     Ιατρικών Εργαστηρίων 107

♦     Ραδιολογίας και Ακτινολογίας 109

♦     Επισκεπτών – Επισκεπτριών Υγείας 109

♦     Λογοθεραπείας 110

 

Στρατιωτικές Σχολές

♦     Ιατρικό Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) 144

♦     Οδοντιατρικό Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) 144

♦     Κτηνιατρικό Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) 145

♦     Φαρμακευτικό της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) 145

♦     Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) 147

 

 

 

4ο ΠΕΔΙΟ -Τεχνολογικές Επιστήμες

 

AEI

Περιλαμβάνονται τα Τμήματα:

♦     Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 69

♦     Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 69

♦     Επιστήμης των Υπολογιστών 50

♦     Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 72

♦     Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών 72

♦     Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 73

♦     Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 74

♦     Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων 74

♦     Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων 75

♦     Μηχανικών Μεταλλείων- Μεταλλουργών 76

♦     Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 76

♦     Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης 77

♦     Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 77

♦     Μηχανικών Περιβάλλοντος 78

♦     Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 79

♦     Μηχανολόγων Μηχανικών 79

♦     Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών 80

♦     Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών 81

♦     Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας 79

♦     Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων

♦     Πολιτικών Μηχανικών 51

♦     Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 81

♦     Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής 57

♦     Χημικών Μηχανικών 83

♦     Επιστήμης (και Τεχνολογίας) Υλικών 50

♦     Πληροφορικής (και Τηλεπικοινωνιών) 51

♦     Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων 51

♦     Εφαρμοσμένης Πληροφορικής 52

♦     Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών 52

♦     Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας 82

♦     Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 71

♦     Γεωπονίας 47

♦     Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής 46

♦     Ζωικής Παραγωγής 47

♦     Φυτικής Παραγωγής 47

♦     Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας 47

♦     Αγροτικής (Οικονομίας και) Ανάπτυξης 87

♦     Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 84

♦     Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής 47

♦     Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 49

♦     Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 71

♦     Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 71

♦     Περιβάλλοντος 54

♦     Γραφικών Τεχνών και Σχεδίασης Συστημάτων 71

♦     Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών 60

♦     Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας 60

 

TEI

Περιλαμβάνονται τα Τμήματα:

♦     Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων 114

♦     Γραφιστικής 113

♦     Διακοσμητική 114

♦     Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής 129

♦     Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 114

♦     Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών 113

♦     Τεχνολογίας Μουσικών Οργάνων 119

♦     Φωτογραφίας 127

♦     Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου 101

♦     Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων 122

♦     Δασοπονίας 104

♦     Ζωικής Παραγωγής 102

♦     Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων 127

♦     Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας 103

♦     Ιχθυοκομίας-Αλιείας 103

♦     Τεχνολογίας Συστημάτων Διαχείρισης Φυσικών Πόρων 125

♦     Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων 125

♦     Φυτικής Παραγωγής 101

♦     Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών 126

♦     Τεχνολογίας Τροφίμων 124

♦     Αυτοματισμού 118

♦     Βιολογικής Γεωργίας 102

♦     Βιομηχανικής Πληροφορικής 121

♦     Βιομηχανικού Σχεδιασμού 129

♦     Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος 123

♦     Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας 122

♦     Ενεργειακής Τεχνικής 123

♦     Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων 123

♦     Ηλεκτρολογίας 116

♦     Ηλεκτρονικής 117

♦     Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων 118

♦     Πληροφορικής 118

♦     Κλωστοϋφαντουργίας 129

♦     Μηχανολογίας 116

♦     Ναυπηγικής 117

♦     Οχημάτων 120

♦     Πληροφορικής και Επικοινωνιών 129

♦     Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών 129

♦     Πολιτικών Δομικών Έργων 115

♦     Πολιτικών Έργων Υποδομής 115

♦     Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων 120

♦     Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου 121

♦     Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων 124

♦     Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 120

♦     Τεχνολογίας Πετρελαίου 121

♦     Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης 126

♦     Τεχνολογίας Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών 125

♦     Τοπογραφίας 116

 

τα ΑΣΕΤΕΜ/ΣΕΛΕΤΕ

Περιλαμβάνονται τα Τμήματα:

♦     Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 127

♦     Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Ηλεκτρονικών Μηχανικών 128

♦     Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών 128

♦     Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών 128

 

Στρατιωτικές Σχολές

♦     Σχολή Ευελπίδων (Όπλα και Σώματα) 142

♦     Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Μάχιμοι και Μηχανικοί) 143

♦     Σχολή Ικάρων (Ιπτάμενοι και Μηχανικοί) 142

♦     Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) 148

♦     Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ)-Τεχνικοι 148

♦     Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) 148

♦     Σχολή Ιπτάμενων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ) 143

 

Ακαδημιες Εμπορικού Ναυτικού

♦     Σχολή Πλοιάρχων 152

♦     Σχολή Μηχανικών 152

 

 

5ο ΠΕΔΙΟ -Επιστήμες Οικονομίας & Διοίκησης
ΑΕΙ

Περιλαμβάνονται τα Τμήματα:

♦     Διοίκησης Επιχειρήσεων 88

♦     Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης 87

♦     Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 71

♦     Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 94

♦     Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 71

♦     Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών 88

♦     Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης 89

♦     Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 88

♦     Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ 89

♦     Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 90

♦     Ναυτιλιακών Σπουδών 90

♦     Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών 91

♦     Οικονομικών Επιστημών 92

♦     Οικονομικής Επιστήμης 92

♦     Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας 91

♦     Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης 92

♦     Οργάνωσης και Διαχείρισης αγροτικών εκμεταλεύσεων 93

♦     Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης 94

♦     Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής 95

 

ΤΕΙ

Περιλαμβάνονται τα Τμήματα:

♦     Διαχείρισης Πληροφοριών 132

♦     Διεθνούς Εμπορίου 132

♦     Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας 132

♦     Διοίκησης Επιχειρήσεων 133

♦     Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων 134

♦     Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων 137

♦     Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης 133

♦     Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας 133

♦     Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών 134

♦     Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και στο Εμπόριο 135

♦     Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία 136

♦     Εμπορίας και Διαφήμισης 135

♦     Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων 138

♦     Λογιστικής 136

♦     Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων 138

♦     Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης 138

♦     Τουριστικών Επιχειρήσεων 136

♦     Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών 137

♦     Τουριστικών Επαγγελμάτων 138

 

Στρατιωτικές Σχολές

♦     Οικονομικό Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων 150

♦     Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ)- Διοικητικοι 150

♦     Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών Αεροπορίας (ΣΥΔ) 151

♦     Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού 148

 

Σχολές Αστυνομικής Ακαδημίας και Πυροσβεστικής Ακαδημίας

♦     Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας 151

♦     Σχολή Αστυφυλάκων 151

♦     Ανθυποπυραγών Πυροσβεστικής Ακαδημίας 151

 

Πανεπιστήμιο Κύπρου

 

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Περιλαμβάνονται τα Τμήματα:

♦     Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 162

♦     Οικονομικών 162