μαθήματα της Γ τάξης λυκείου

by kwlwglw

μαθήματα της Γ τάξης λυκείου

  • Το Eκπαιδευτικό Σύστημα / Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση / Ενιαίο Λύκειο / Ωρολόγια προγράμματα / Γ Τάξη Ενιαίου Λυκείου
  • Νεο Σύστημα Εξετάσεων Ενιαίου Λυκείου
  • Γ Τάξη Ενιαίου Λυκείου
  • Νεο Σύστημα Εξετάσεων Ενιαίου Λυκείου
μαθήματα της Γ τάξης λυκείου
μαθήματα της Γ τάξης λυκείου

Ωρολόγιο πρόγραμμα τάξεων

Α ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ
Η Α’τάξη Γενικού Λυκείου , η οποία είναι τάξη προσανατολισμού , περιέχει μαθήματα γενικής παιδείας συνολικής διάρκειας είκοσι εννέα ωρών (29) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και ερευνητική εργασία (Project) διάρκειας τριών (3) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

Μαθήματα: Ώρες την Εβδομάδα

1. Αρχ. Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5 ώρες
2. Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ώρες
3. Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2 ώρες
4. Θρησκευτικά 2 ώρες
5. Ιστορία 2 ώρες
6. Άλγεβρα 2 ώρες
7. Γεωμετρία 3 ώρες
8. Αγγλικά 3 ώρες
9. Φυσική 3 ώρες
10. Χημεία 2 ώρες
11. Βιολογία 1 ώρα
12. Φυσική Αγωγή 2 ώρες
13. Ερευνητική Εργασία (Project) 3 ώρες

Β’ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ

Τα μαθήματα της Β’ Τάξης Λυκείου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

Μαθήματα Γενικής Παιδείας και Μαθήματα Κατευθύνσεων.

Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διδάσκονται συνολικά 25 ώρες την εβδομάδα.

Τα μαθήματα Κατευθύνσεων χωρίζονται :

α) σε μαθήματα υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές συνολικής διάρκειας 7 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας για τη θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση και σε 8 ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας για την Θεωρητική Κατεύθυνση και

β)σε μαθήματα επιλογής. Από τα μαθήματα επιλογής κάθε μαθητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ένα μάθημα διάρκειας 2 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1. Θρησκευτικά 2 ώρες

2. Α’ Ξένη Γλώσσα 2 ώρες

3. Φυσική Αγωγή 2 ώρες

4. Ελληνικά (Αρχαία και Νέα) 6 ώρες

5. Ιστορία 2 ώρες

6. Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία) 4 ώρες
7. Φυσική-Χημεία-Βιολογία 5 ώρες

8. Πολιτική και Δίκαιο 2 ώρες

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

α) Θεωρητική Κατεύθυνση

Υποχρεωτικά

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1. Αρχαία Ελληνικά Κείμενα 4 ώρες

2. Αρχές Φιλοσοφίας 2 ώρες

3. Λατινικά 2 ώρες

β) Θετική Κατεύθυνση

Υποχρεωτικά

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1. Μαθηματικά 3 ώρες

2. Φυσική 2 ώρες

3. Χημεία 2 ώρες

γ). Τεχνολογική Κατεύθυνση

Υποχρεωτικά

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1. Μαθηματικά 3 ώρες

2. Φυσική 2 ώρες

3. Τεχνολογία Επικοινωνιών 2 ώρες

Επιλογής για όλες τις Κατευθύνσεις

1. Κοινωνική και πολιτική Οργάνωση στην

Αρχαία Ελλάδα 2 ώρες

2. Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών 2 ώρες

3. Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία 2 ώρες

4. Β’ Ξένη Γλώσσα 2 ώρες

5. Στοιχεία Αστρονομίας και διαστημικής 2 ώρες

6. Σχέδιο Γραμμικό 2 ώρες

7. Σχέδιο Ελεύθερο 2 ώρες

8. Ιστορία Κοινωνικών Επιστημών 2 ώρες

9. Θέματα Ιστορίας 2 ώρες

10. Εφαρμογές Υπολογιστών 2 ώρες

11. Βιολογία 2 ώρες

12. Διαχείριση Φυσικών Πόρων 2 ώρες

13. Χημεία 2 ώρες

14. Σχέδιο Τεχνικό 2 ώρες

Γ’ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ

Τα μαθήματα της Γ’ τάξης λυκείου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Μαθήματα Γενικής Παιδείας και Μαθήματα Κατευθύνσεων.

Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διδάσκονται συνολικά δεκαεπτά (17) εβδομαδιαίως.

Τα μαθήματα Κατευθύνσεων χωρίζονται:

α)σε μαθήματα υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές, συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και

β)σε μαθήματα επιλογής.Από τα μαθήματα επιλογής κάθε μαθητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ένα μάθημα διαρκείας δύο ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας

Στην Γ’ Λυκείου η Τεχνολογική Κατεύθυνση χωρίζεται σε δύο κύκλους:

Τον κύκλοΤεχνολογίας και Παραγωγής και Τον κύκλο Πληροφορικής και Υπηρεσιών

μαθήματα της Γ τάξης λυκείου

μαθήματα της Γ τάξης λυκείου

Το Eκπαιδευτικό Σύστημα / Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση / Ενιαίο Λύκειο / Ωρολόγια προγράμματα Γ Τάξη Ενιαίου Λυκείου
(Βάσει της Απόφασης Α.Π. Γ2/4658, Αθήνα, 07-09-01 ΦΕΚ: 1214 τ.Β/18-09-01)

Τα μαθήματα της Γ τάξης λυκείου χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: μαθήματα Γενικής Παιδείας και μαθήματα Κατευθύνσεων.

– Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διδάσκονται συνολικά δεκαέξι (16) ώρες εβδομαδιαίως.
– Τα μαθήματα Κατευθύνσεων χωρίζονται σε μαθήματα υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας και σε μαθήματα επιλογής. Από τα μαθήματα επιλογής κάθε μαθητής είναι υποχρεωμένος να επιλέξει ένα μάθημα διάρκειας δύο ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.
Στη Γ λυκείου η Τεχνολογική κατεύθυνση χωρίζεται σε δυο κύκλους: Τον κύκλο Τεχνολογίας και Παραγωγής και τον κύκλο Πληροφορικής και Υπηρεσιών.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα της τάξης αυτής κατά μάθημα καθορίζεται ως εξής (μάθημα/ώρες):

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
1. Θρησκευτικά: 12. Α΄ Ξένη Γλώσσα: 23. Φυσική Αγωγή: 14. Νεοελληνική Γλώσσα: 25. Νεοελληνική Λογοτεχνία: 26. Ιστορία: 27. Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής: 28. Φυσική: 19. Βιολογία: 1
10. Κοινωνιολογία: 
2
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

(α) Θεωρητική κατεύθυνση
1. Αρχαία Ελληνικά: 52. Νεοελληνική Λογοτεχνία: 3/23. Λατινικά: 2/34. Ιστορία: 2
(β) Θετική κατεύθυνση
1. Μαθηματικά: 
52. Φυσική: 33. Χημεία: 24. Βιολογία: 2
(γ) Τεχνολογική κατεύθυνσηΑ. Κύκλος Τεχνολογίας και Παραγωγής
1. Μαθηματικά: 
52. Φυσική: 33. Χημεία -Βιοχημεία: 24. Ηλεκτρολογία: 2
Β. Κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών

1. Μαθηματικά: 
52. Φυσική: 33. Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον: 24. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών: 2
ΙΙ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

1. Β΄ Ξένη Γλώσσα: 22. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας: 23. Στατιστική: 24. Λογική: Θεωρία και Πρακτική: 25. Εφαρμογές Υπολογιστών*: 26. Ιστορία της Τέχνης: 27. Ιστορία των Επιστημών & της Τεχνολογίας: 2
8. Προβλήματα Φιλοσοφίας: 
29. Νεοελληνική Λογοτεχνία: 2
10. Τεχνολογία και Ανάπτυξη: 
211. Στοιχεία Γεωπονίας & Αγροτική Ανάπτυξη: 212. Βιομηχανική Παραγωγή & Ενέργεια: 213. Αρχές Λογιστικής: 214. Σχέδιο Τεχνικό: 215. Σχέδιο Αρχιτεκτονικό: 216. Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων και Λειτουργικά Συστήματα: 217. Πολυμέσα – Δίκτυα: 218. Εφαρμογές Λογισμικού: 2
   * Στις τάξεις Β και Γ Λυκείου, το μάθημα επιλογής Εφαρμογές Υπολογιστών μπορεί να επιλεγεί μόνο μια φορά.
Επίσης, είναι δυνατόν οι μαθητές να παρακολουθούν και μαθήματα πρόσθετης διδακτικής στήριξης (ΠΔΣ) και στις τρεις τάξεις του Ενιαίου Λυκείου.

Πληροφορίες:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ερμού 15
101 85 Αθήνα
Τηλ: 010-3236623
ΤΜΗΜΑ Α
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Τηλ: 010-3235722

μαθήματα της Γ τάξης λυκείου