Οι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, πρέπει να αποτελούν τα πρότυπα της κοινωνίας, πρέπει να δώσουν το βροντερό παράδειγμα.

by kwlwglw

Οι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, πρέπει να αποτελούν τα πρότυπα της κοινωνίας, πρέπει να δώσουν το βροντερό παράδειγμα.