θα ανακοινωθεί …

by kwlwglw

θα ανακοινωθεί μέχρι την 14 Ιουλίου η βαθμολογία των επαναληπτικών εξετάσεων των ΓΕΛ όσων απουσίασαν δικαιολογημένα λόγω ασθένειας από την εξέταση ορισμένων μαθημάτων