πρώτη ημέρα της προθεσμίας υποβολής μηχανογραφικων δελτίων πριν τις 7 Ιουλίου

by kwlwglw

oι απόφοιτοι προηγούμενων ετών που επιθυμούν να καταθέσουν μηχανογραφικό δελτίο για το 10% των θέσεων εισακτέων

  1. πριν τις 7 Ιουλίου πρέπει να βεβαιωθούν ότι είναι κάτοχοι της πρωτότυπης Βεβαίωσης Πρόσβασης
  2. από την πρώτη ημέρα της προθεσμίας υποβολής μηχανογραφικων δελτίων πρέπει να καταθέσουν το μηχανογραφικό δελτίο

πριν τις 7 Ιουλίου πρέπει να βεβαιωθούν ότι είναι κάτοχοι της πρωτότυπης Βεβαίωσης Πρόσβασης oι απόφοιτοι προηγούμενων ετών που επιθυμούν να καταθέσουν μηχανογραφικό δελτίο για το 10% των θέσεων εισακτέων 

από την πρώτη ημέρα της προθεσμίας υποβολής μηχανογραφικων δελτίων πρέπει να καταθέσουν το μηχανογραφικό δελτίο oι απόφοιτοι προηγούμενων ετών που επιθυμούν να καταθέσουν μηχανογραφικό δελτίο για το 10% των θέσεων εισακτέων

Οι απόφοιτοι προηγούμενων ετών που επιθυμούν να καταθέσουν μηχανογραφικό δελτίο για το 10% των θέσεων εισακτέων πρέπει να βεβαιωθούν πριν τις 7 Ιουλίου ότι  είναι  κάτοχοι  της  πρωτότυπης  Βεβαίωσης  Πρόσβασης,  προκειμένου  να καταθέσουν  το  μηχανογραφικό  δελτίο  από  την  πρώτη  ημέρα  της  προθεσμίας υποβολής τους.

πρώτη ημέρα της προθεσμίας υποβολής μηχανογραφικων δελτίων πριν τις 7 Ιουλίου