Νασιάκου, Μαρία & Μαράτου, Όλγα & Ναυρίδης, Κλήμης & Δραγώνα, Θάλεια & Τέττερη, Ιουλία (1987). Ψυχολογία – Β ‘Τάξη Γενικού Λυκείου. Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων.

by kwlwglw

VI. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ

Adorno, Theodor W. (1966). Αρνητική Dialektik. Φρανκφούρτη.

Austin, Stephanie & Prilleltensky, Ισαάκ (2001a). Σύγχρονη συζητήσεις σε κρίσιμη ψυχολογία: Διαλεκτική και συνθέσεις. Αυστραλός ψυχολόγος, 36, 75-80.

Austin, Stephanie & Prilleltensky, Ισαάκ (2001b). Διαφόρων προελεύσεων, κοινούς στόχους: η πρόκληση της κριτικής ψυχολογίας. Ριζοσπαστική Ψυχολογία, Vol. 2, Τεύχος 2 ( http://www.radpsynet.org/journal/vol2-2/index.html )

Baritz, Loren (1960/1974). Οι υπηρέτες της εξουσίας: Η ιστορία της χρήσης των κοινωνικών επιστημών στην αμερικανική βιομηχανία. Westport, Conn: Greenwood Press.

Basaglia, Franco & Basaglia Ongaro, Franca (1975) (επιμ.). Crimini di pace: Ricerche sugli intellettuali e sui TECNICI έρχονται addetti all’oppressione. Τορίνο: Γ. Einaudi.

Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas (1980/1966). Η κοινωνική κατασκευή της πραγματικότητας: μια πραγματεία στην κοινωνιολογία της γνώσης. Νέα Υόρκη: Εκδότες Irvington.

Bernfeld, Siegfried et al. (1970). Ψυχαναλύω Marxismus und. Dokumentation Kontroverse einer. Frankfurt / M.: Suhrkamp.

Bühler, Karl (1927/1978). Die Krise der Psychologie. Frankfurt / M.: Ullstein.

. Busch, Hans-Joachim (2003) (επιμ.) Sprache, Sinn und Unbewusstes : zum 80.Geburtstag Alfred von Lorenzer. Tübingen: Ed. Diskord.

Cahan, Emily D. & White, Sheldon H. (1992). Προτάσεις για μια δεύτερη ψυχολογία.Σε: American Psychologist, Vol. 47, Νο. 2, ρρ 224-235.

Chorover, Stephan L. (1979). Από τη Γένεση μέχρι γενοκτονία: η έννοια της ανθρώπινης φύσης και η δύναμη του ελέγχου της συμπεριφοράς. Cambridge, Mass: MIT Press.

Δαφέρμος, Μανώλης (2002). Η πολιτιστική-ιστορική θεωρία του Vygotsky LS. Αθήνα: Ατραπός (στα ελληνικά).

Danziger, Kurt (1980). Wundt και οι δύο παραδόσεις της ψυχολογίας. Σε: Rieber, RW (Επιμ.). Wilhelm Wundt και η κατασκευή της επιστημονικής ψυχολογίας. Νέα Υόρκη: Plenum Press, 73-87.

Danziger, Kurt (1985). Η προέλευση του ψυχολογικού πειράματος ως κοινωνικός θεσμός. Σε: American Psychologist, Vol. 40, Νο. 2, ρρ 133-140.

Danziger, Kurt (1990). Κατασκευάζοντας το Θέμα. Ιστορική προέλευση του Ψυχολογικής Έρευνας. Cambridge: Cambridge University Press.

Edwards, Derek & Potter, Jonathan (1992). Ψυχολογία λόγου. Λονδίνο: Sage.

Fox, Dennis & Prilleltensky, Isaac (1997) (επιμ.). Κρίσιμη Ψυχολογία. Εισαγωγή.Λονδίνο: Sage

Fried, Barbara et al. (1998) (επιμ.). Erkenntnis und Parteilichkeit. Kritische Psychologie als marxistische Subjektwissenschaft. Βερολίνο: Επιχείρημα.

Fürnkranz, Wolfgang (1994). Kritische Psychologie oder Psychologiekritik; Antwort auf eine Frage, die sich nicht έτσι stellt. Σε: Störfaktor – Zeitschrift kritischer Psychologinnen und Psychologen, τεύχος 26, Jg. 7, Heft 2, 97-104.

Galperin , Pjotr ​​(1999). Εισαγωγή στην Ψυχολογία. Μόσχα: Univestitet Knizchninii Dom Feniks (στα ρωσικά).

Gergen, Kenneth J. (1985). Το κοινωνικό κίνημα constructionist στη σύγχρονη ψυχολογία. Σε: American Psychologist, Vol. 40, Νο. 3, ρρ 266-275.

Gergen, Kenneth J. (1991). Το κορεσμένο αυτο: διλήμματα της ταυτότητας στη σύγχρονη ζωή. New York: Basic Books.

Gergen, Kenneth J. (1995). Κοινωνική Κατασκευή και την εκπαιδευτική διαδικασία .Σε: L. Steffe & J. Gale (επιμ.) Κονστρουκτιβισμός στην Εκπαίδευση. Hillsdale, Νιού Τζέρσεϊ: Lawrence Erlbaum Associates, 17 – 40.

Gergen, Mary McCanney (1988). Φεμινιστικής σκέψης και η δομή της γνώσης. Νέα Υόρκη: Νέα Υόρκη University Press.

Harre, Rom (1996). Ψυχολογία λόγου. Σε: Smith, Jonathan et al. (Επιμ.) Επανεξετάζοντας Ψυχολογία. Λονδίνο: Sage, σελ. 143-159.

Haug, Wolfgang Fritz (1977). Bürgerliche Privatform des Individuums und der Gesellschaft Umweltform. Σε: Braun, Karl-Heinz & Holzkamp, ​​Klaus (Hrsg.). Kritische Psychologie (Bericht über den 1. Internationalen Kongress Kritische Psychologie σε Marburg, Μάι 1977), Bd. 1 – Einführende Referate. Köln: Pahl-Rugenstein, 77-88.

Hegel, GWF (1993). Φαινομενολογία του πνεύματος. Αθήνα / Ιωαννίνων: Δωδώνης (στα ελληνικά).

Henriques, J. et αϊ. (1984). Αλλαγή των θεμάτων: Ψυχολογία, κοινωνική ρύθμιση και την υποκειμενικότητα. Νέα Υόρκη: Methuen & Co

Herman, Ellen (1995). Το ειδύλλιο της αμερικανικής Ψυχολογίας. Πολιτική Πολιτισμός στην εποχή των εμπειρογνωμόνων. Μπέρκλεϊ, Καλιφόρνια: Πανεπιστήμιο του Τύπου Καλιφόρνιας.

Holzkamp, ​​Klaus (1973). Verborgene anthropologische Voraussetzungen der Psychologie allgemeinen. Σε: Gadamer, H.-G. & Vogler, Π. (Επιμ.). Neue Anthropologie, Vol. 5, ρρ 237-282.

Holzkamp, ​​Klaus (1977). Kann es im Rahmen der Theorie marxistischen eine Kritische Psychologie geben; Σε: Braun, Karl-Heinz & Holzkamp, ​​Klaus (Hrsg.). Kritische Psychologie (Bericht über den 1. Internationalen Kongress Kritische Psychologie σε Marburg, Μάι 1977), Bd. 1 – Einführende Referate. Köln: Pahl-Rugenstein, 46-75.

Holzkamp, ​​Klaus (1979). Zur kritisch-psychologischen Theorie der Subjektivität I: Das von Verhältnis Subjektivität und in der Gesellschaftlichkeit traditionellen Sozialwissenschaft und im Wissenschaftlichen Sozialismus. Σε: Φόρουμ Kritische Psychologie, Nr. 4, 10-54.

Holzkamp, ​​Klaus (1983). Grundlegung der Psychologie. Frankfurt / M.: Campus.

Holzkamp, ​​Klaus (1985). Zur Stellung ψυχαναλύω der Geschichte der στο der Psychologie. Σε: K.-H. Braun et αϊ. (Hrsg.). Geschichte und der Kritik ψυχαναλύω.Marburg: VAG, 13-69.

Holzkamp, ​​Klaus (1992). Geschichte und Theorie der Psychologie Kritischen. Σε: Benetka, Gerhard et al. (Hrsg.). Gegen-Teile: Gemeinsamkeiten und Differenzen einer Psychologie kritischen. München / Wien: Profil, σελ. 60-71.

Holzkamp, ​​Klaus (1992a). Στις κάνει ψυχολογία κριτικά. Στο: Θεωρία και Ψυχολογίας, 2, 193-204.

. Holzkamp, ​​Klaus (1993) Lernen – Subjektwissenschaftliche Grundlegung. Frankfurt / M.: Campus.

Hook, Derek (2004) (επιμ.). Κρίσιμη Ψυχολογία. Lansdowne, Νότια Αφρική: UCT Τύπου.

Horn, Klaus (1989ff.). Schriften zur Theorie des kritischen Subjekts (Hrsg. vonHans-Joachim Busch) .Frankfurt am Main: Nexus.

Hornstein, Gail Α. (1992). Η επιστροφή των καταπιεσμένων. Προβληματικές σχέσεις Ψυχολογία με ψυχανάλυση, 1909-1960. Σε: American Psychologist, Vol. 47, Νο. 2, ρρ 254-263.

Jennings, Jerry L. (1986). Husserl Revisited. Η ξεχασμένη διάκριση μεταξύ ψυχολογίας και φαινομενολογία. Σε: American Psychologist, Vol. 41, Νο. 11, ρρ 1231-1240.

Kardorff, κατά Ernst (1984). Soziale Kontrolle Psychologie und durch Psychologen – einige Vorüberlegungen. Σε: Psychologie und Gesellschaftskritik, 8, 3, 87-105.

Keupp, Heiner (1994). Gemeindepsychologie. Σε: Frey, Δ. & Greif, Σ. (Hrsg.).Sozialpsychologie. Ein Handbuch σε Schlüsselbegriffen. München: PVU, σελ. 580-591.

Kozulin, Alex (1986). Η έννοια της δραστηριότητας στη Σοβιετική Ψυχολογία. Σε: American Psychologist, Vol. 41, Νο. 3 ρρ 264-274.

Leontjew, AN (1975). Probleme der Entwicklung des Psychischen. Βερολίνο: Verlag Volk und Wissen.

Lethbridge, David (1992). Προσοχή στον κόσμο. Η μαρξιστική Ψυχολογία της αυτοπραγμάτωσης. Minneapolis, Minn: Ευρωβουλευτής Εκδόσεις

Lorenzer, Alfred (1972). Perspektiven einer Theorie des kritischen Subjekts. Aufsätze, Vorlesungen u. Vorträge. Frankfurt / M.: Σεμινάριο Verlag.

Lott, Bernice (1985). Η δυνατότητα εμπλουτισμού του Κοινωνικού / Προσωπικότητα Ψυχολογία μέσω φεμινιστική έρευνα και το αντίστροφο. Σε: American Psychologist, Vol. 40, Νο. 2, ρρ 155-164.

Μαδιανός, Μιχάλης Γ. (2000). Κοινοτική Ψυχιατρική και στην ψυχική υγεία Κοινοτήτων. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη (στα ελληνικά).

Marcuse, Herbert (1968). Vernunft und Επανάσταση. Neuwied ένα. Rh:. Luchterhand (Αγγλικά: Λόγος και επανάσταση: Hegel και η άνοδος της κοινωνικής θεωρίας Atlantic Highlands, NJ:. Ανθρωπιστικών Press, 1989).

Martín-Baró, Ignacio (1994). Κείμενα για την Απελευθέρωση Ψυχολογία. Χάρβαρντ: Harvard University Press

Marx, Karl & Engels, Friedrich (1981). Aus den Briefe «Deutsch-Französischen Jahrbüchern», Werke ( 337-346). Βερολίνο: Dietz Verlag, Band 1.

Mather, Ronald (2000). Τα θεμέλια της κριτικής ψυχολογίας. Σε: Ιστορία των Επιστημών του Ανθρώπου, 13, 2, 85-100.

Mészáros, István (1970). Θεωρία του Μαρξ για την αλλοτρίωση. Λονδίνο, Merlin P.

Moghaddam, Fatali Μ. (1987). Ψυχολογία των Τριών Κόσμων. Όπως αντανακλάται από την κρίση στην Κοινωνική Ψυχολογία και η κίνηση προς αυτόχθονες Τρίτου Κόσμου Ψυχολογίας. Σε: American Psychologist, Vol. 42, Νο. 10, ρρ 912-920.

Montero, Μ. (επιμ.) (1987). Psicología Πολιτικά Latinoamericana. Καράκας: Editorial Panapo.

Nagler,. Norbert (1978) Freud, Freudomarxisten, kritische Theorie des Subjekts : Problematisierung zentraler Prämissen und der kategorialen Struktur. Frankfurt / M.:. Παν Διατριβής.

Nelson, Geoffrey & Prilleltensky, Isaac (2005) (επιμ.). Κοινότητα ψυχολογία: την επιδίωξη της απελευθέρωσης και της ευημερίας. Νέα Υόρκη: Palgrave Macmillan.

Nicolas, Serge & Φεράν, Ludovic (1999). Εργαστήριο του Wundt στη Λειψία το 1891.Σε: Ιστορία της Ψυχολογίας, 2, 3, 194-203.

O’Neill, Norman (1985). Μαρξισμός και ψυχολογία. Σε: Shaw, Martin (Επιμ.).Μαρξιστική κοινωνιολογία revisited. Κρίσιμη αξιολογήσεις. Λονδίνο: Macmillan, 214-245.

Oakley, Ann (1998). Φύλο, μεθοδολογία και οι τρόποι των ανθρώπων της γνώσης: Κάποια προβλήματα με τον φεμινισμό και το παράδειγμα συζήτηση στις κοινωνικές επιστήμες. Σε: Κοινωνιολογία – Το περιοδικό της βρετανικής Sociological Association, Vol. 32, Νο. 4, ρρ 707-731.

Osborn, Reuben (1974). Μαρξισμό και την ψυχανάλυση. Νέα Υόρκη: Βιβλία Octagon.

Parker, Ian & Spears, Russell (1996) (επιμ.). Ψυχολογία και Κοινωνία. Radical Θεωρία και Πρακτική. Λονδίνο: Πλούτωνας.

Parker, Ian (1999). Κρίσιμη Ψυχολογία: κρίσιμες συνδέσεις. Σε: Ετήσια επισκόπηση της κριτικής ψυχολογίας, 1, 1, σελ. 3-18 ( http://www.radpsynet.org/journal/vol1-1/Parker.htm )

Πόλιτζερ, Georges (1929/1974). Kritik der Psychologie klassischen. Frankfurt / M.: Europäische Verlagsanstalt.

Prilleltensky, Isaac (1989). Ψυχολογία και το status quo: American Psychologist, Vol.44, Νο. 5, ρρ 795-802.

Prilleltensky, Isaac (1996). Κρίσιμη Ψυχολογία Φτάνοντας Κρίσιμη Μασαχουσέτη Σε: Σύγχρονη Ψυχολογία, Vol. 41, 1996, Νο. 6, ρρ 560-562.

Prilleltensky, Isaac (1997). Αξίες, παραδοχές και πρακτικές. Αξιολογώντας τις ηθικές επιπτώσεις της ψυχολογικής λόγου και δράσης. Σε: American Psychologist, Vol. 52, Νο. 5, ρρ 517-535.

. Rappaport, Julian (2000) . Εγχειρίδιο της ψυχολογίας κοινότητα της Νέας Υόρκης: Kluwer.

Ratner, ο Carl (2002). Πολιτιστική Ψυχολογία. Θεωρία και Μέθοδος. Νέα Υόρκη: Kluwer.

Rexilius, Günter (1988) (Hrsg.). Psychologie als Gesellschaftswissenschaft.Geschichte, Theorie und Praxis Kritischer Psychologie. Opladen: Westdeutscher Verlag.

Röhrle, Bernd & Sommer, Gert (1995) (Hrsg.). Gemeindepsychologie : Bestandsaufnahmen und Perspektiven. Tübingen: DGVT-Verlag.

Rose, Νικόλας Σ. (1985). Το ψυχολογικό σύμπλεγμα: Ψυχολογία, Πολιτική και Κοινωνία στην Αγγλία. New York: Cambridge University Press.

Rose, Νικόλας Σ. (1996). Εφεύρεση τον εαυτό μας: ψυχολογία, δύναμη και προσωπικότητα. Cambridge: Cambridge University Press.

Rose, Νικόλας Σ. (2000). Δυνάμεις της Ελευθερίας: Reframing πολιτικής σκέψης.New York: Cambridge University Press.

Schurig, Volker (1975 & 1976). Naturgeschichte des Psychischen (Vol. 1 & Vol. 2).Frankfurt / M.: Campus.

Schurig, Volker (1976). Die des Entstehung Bewusstseins, Frankfurt / M.: Campus.

Segall, Marshall & Η. Lonner, Walter J. & Berry, John W. (1998). Διαπολιτισμική ψυχολογία ως ακαδημαϊκή πειθαρχία. Σε: American Psychologist, Vol. 53, Νο. 10, ρρ 1101-1110.

Setsenov, Ι. (1995). Ψυχολογία της συμπεριφοράς. Μόσχα.

Shotter, John (1995). Σε διάλογος κοινωνικός κονστρουκτιβισμός και ο ριζοσπαστικός κονστρουκτιβισμός. Σε: Λ. Steffe & J. Gale (επιμ.), Κονστρουκτιβισμός στην Εκπαίδευση. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, σελ. 41 – 56.

Sloan, Tod Stratton (1996). Κατεστραμμένα ζωή: η κρίση της σύγχρονης ψυχής.Λονδίνο: Routledge

Sloan, Tod Stratton (2001) (επιμ.). Κρίσιμη Ψυχολογία. Φωνές για αλλαγή. Νέα Υόρκη: MacMillan.

Staats, Arthur W. (1991). Ενιαίο θετικισμός και ενοποίηση ψυχολογία. Fad ή νέο πεδίο; Σε: American Psychologist, Vol. 46, Νο. 9, ρρ 899-912.

Tolman, Charles W. & Maiers, Wolfgang (1991) (επιμ.). Κρίσιμη Ψυχολογία – Συνεισφορές σε μια ιστορική επιστήμη του υποκειμένου. Cambridge, New York: Cambridge University Press.

Tolman, Charles W. (1994). Ψυχολογία, Κοινωνία και Υποκειμενικότητα. Εισαγωγή στην Ψυχολογία Κρίσιμη γερμανική. Λονδίνο: Routledge.

Treppenhauer, Ανδρέας (1976). Emanzipatorische Psychologie. Probleme einer Wissenschaft vom Subjekt. Frankfurt / M.: Campus.

Vazioulin, V. (1971). Η μαρξική ανάλυση του «μηχανισμού» της κοινωνικής οριοθέτησης της λογικής του Χέγκελ. Φιλοσοφικές επιστήμες, Ν.2.

Vazioulin, V. (1975). Το γίγνεσθαι της μεθόδου επιστημονικής έρευνας του Κ. Μαρξ.Μόσχα: MGU.

Vazioulin, V. (2004). Η Λογική του Κεφαλαίου του Κ. Μαρξ. Μόσχα.

Vygotsky, LS (1996). Ψυχολογία της ανάπτυξης ως πολιτισμικό φαινόμενο. Μόσχα-Voronez.

Walkerdine, Valerie (2001). Editorial. Σε: The International Journal της κριτικής ψυχολογίας, Έναρξη Τεύχος, σελ. 9-15.

Wallerstein, Immanuel (2001). Απερίσκεπτα κοινωνική επιστήμη: τα όρια του δέκατου ένατου αιώνα παραδείγματα. Φιλαδέλφεια: Temple University Press.

Wittig, Michele Andrisin (1985). Metatheoretical διλήμματα στην ψυχολογία των δύο φύλων. Σε: American Psychologist, Vol. 40, Νο. 7, ρρ 800-811.

Zygowski, Hans (1993) (Hrsg.). Kritik der Mainstream-Psychologie (Beiträge der 1. Frühjahrsakademie für kritische Psychologie vom 18-21. Juni 1992 στο Μπίλεφελντ).Münster: Bessau.

Καντ, Εμμάνουελ (1979). Κριτική του Καθαρού Λόγου. Αθήνα: Παπαζήσης.

Μαρξ, Καρλ (1978). Κριτική της Eγελιανής Φιλοσοφίας του κράτους και του δικαίου.Αθήνα: Παπαζήσης.

Νασιάκου, Μαρία & Μαράτου, Όλγα & Ναυρίδης, Κλήμης & Δραγώνα, Θάλεια & Τέττερη, Ιουλία (1987). Ψυχολογία – Β ‘Τάξη Γενικού Λυκείου. Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων.

Παπανούτσος, Ευάγγελος (1977). Λυκείου Ψυχολογία Β ‘. Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων.

Πατέλης, Δ. (2004). Η διαλεκτική του γίγνεσθαι της πολιτικής οικονομίας.Επιθεώρηση Οικονομικών επιστημών, τεύχος 6, 103-128.

Πατέλης, Δημήτρης (1994) Λήμμα «άρση» στο Φιλοσοφικό και Κοινωνιολογικό Λεξικό. Αθήνα: Καπόπουλος, 1 ος Τόμος.

1 Επικοινωνία: mdafermo@psy.soc.uoc.gr & marvakis_ath@psy.soc.uoc.gr

2 Η βάση για αυτή την εργασία είναι ένα εισαγωγικό κεφάλαιο της ειδικής έκδοσης του ελληνικού περιοδικού «Ουτοπία» (αρ. 64, 2005). Αυτή η έκδοση έχει (ελαφρώς) άλλαξε, προκειμένου να λειτουργήσει ως εισαγωγή της ειδικής έκδοσης του περιοδικού διεθνή. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους φίλους και τους συναδέλφους, ειδικά Θέκλα Yiakeimi, Ian Parker και Σοφία Triliva, για τη βελτίωση αυτού του κειμένου και να το καταστήσει εύγευστο αγγλικά.

3 Εισηγμένες και μετατρέπονται από την ελληνική έκδοση (2003).

4 Λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πολύ δύσκολο να «συγκρίνουν» προσεγγίσεις που είναι ότι διαφορετικά!

5 Στο κυρίαρχο τμήμα των «άλλων» εργασίας ειδικών, συνήθως σε χαμηλότερη θέση στην ιεραρχία των μισθών, τη διεξαγωγή της «βρώμικη δουλειά», ακολουθώντας τις οδηγίες των ψυχολόγων.