Αυτό που μας αρ…

by kwlwglw

Αυτό που μας αρρωσταίνει είναι ότι δεν μπορούμε-δεν δυνάμεθα να ταιριάξουμε την Σκέψη με την Πράξη και το Σώμα με την Θέληση ως Δύναμη μέσα μας.