Αυτό που μας αρ…

by kwlwglw

Αυτό που μας αρρωσταίνει είναι που δεν μπορούμε να συνταιριάξουμε την Σκέψη με την Πράξη και το Σώμα με την Θέληση σαν Δύναμη μέσα μας.