Εκείνοι που ασχ…

by kwlwglw

Εκείνοι που ασχολούνται με την φροντίδα του εαυτού, ασχολούνται με την φροντίδα της Ψυχής τους.