Η Δύναμη είναι …

by kwlwglw

Η Δύναμη είναι το Σύνολο της Γνώσης και η Θέληση μέσα μας.