Κλινική φιλοσοφ…

by kwlwglw

Κλινική φιλοσοφία είναι μια θεραπεία που καταφεύγει στην φιλοσοφική σκέψη, προκειμένου να βοηθήσει τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν με υπαρξιακά ζητήματα τους.
Ο θεραπευτής πιστεύει ότι τα συμπτώματα είναι συχνά αναπτυχθεί ως εργαλεία αντιμετώπισης και λύσεις για τα γεγονότα και τα συναισθήματα που τους πελάτες στερούνται των δεξιοτήτων