ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Clinical Philosophy

by kwlwglw

ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Clinical Philosophy

Πατέρας της κλινικής φιλοσοφίας θεωρείται ο Peter Koestenbaum.Η κλινική φιλοσοφία αποτελεί μια ζεύξη φαινομενολογίας & υπαρξισμού, με την συνεπικουρία της ψυχολογίας & ψυχοθεραπείας. Το παράδειγμα του

Koestenbaum θα ακολουθήσουν στην Αμερική & στην Ιαπωνία , όπου ιδρύεται το κέντρο Clinical Philosophy. Ουσιαστικά, η κλινική φιλοσοφία αποτελεί τον συγκερασμό πρακτικής φιλοσοφίας σωκρατικής μαιευτικής ,μαιευτικής καθώς & της

ψυχοφιλοσοφίας ενώ ακολουθεί τη μεθοδολογία της ψυχοθεραπείας .Την παραπάνω ψυχαναλυτική -ψυχοθεραπευτική τεχνική εφαρμoζει στην κλινική φιλοσοφία ο Christopher McCullougn.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ Clinical Philosophy

Πατέρας της κλινικής φιλοσοφίας θεωρείται ο Peter Koestenbaum.Η κλινική φιλοσοφία αποτελεί μια ζεύξη φαινομενολογίας & υπαρξισμού, με την συνεπικουρία της ψυχολογίας & ψυχοθεραπείας. Το παράδειγμα του

Koestenbaum θα ακολουθήσουν στην Αμερική & στην Ιαπωνία , όπου ιδρύεται το κέντρο Clinical Philosophy. Ουσιαστικά, η κλινική φιλοσοφία αποτελεί τον συγκερασμό πρακτικής φιλοσοφίας σωκρατικής μαιευτικής ,μαιευτικής καθώς & της

ψυχοφιλοσοφίας ενώ ακολουθεί τη μεθοδολογία της ψυχοθεραπείας .Την παραπάνω ψυχαναλυτική -ψυχοθεραπευτική τεχνική εφαρμoζει στην κλινική φιλοσοφία ο Christopher McCullougn.