να αναπτύξει μι…

by kwlwglw

να αναπτύξει μια ισχυρότατη βούληση για να μπορέσει να γίνει Υπεράνθρωπος κυριαρχώντας έτσι πάνω στα πράγματα και στα πάθη της ψυχής

πρέπει να παραιτηθούμε από τις yperεπιθυμίες μας, από τα superθέλω μας, για να πετύχουμε την αταραξία της ψυχής και του πνεύματος μας, επιλέγοντας τhν ασκηsh