να συνειδητοποι…

by kwlwglw

να συνειδητοποιήσει ο ενδιαφερόμενος τις λάθος aξίες, τοποθετήσεις, ανασφάλειες και φόβους που έχουν μπει εν αγνοία του και έχει υιοθετήσει γενικά στη ζωή του στις οποίες οφείλονται τα προβλήματά του