“νοητικά εργαλε…

by kwlwglw

“νοητικά εργαλεία” που χρειάζεται κάποιος για να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του.