νόησα-είπα ότι,…

by kwlwglw

νόησα-είπα ότι, λανθάνοντας αισθανόμαστε χειρότεροι, από ότι ερωτευόμαστε και υπονόησα ότι, αισθανόμαστε ότι, όποιο στοιχείο ερωτευόμαστε, είναι καλύτερο-αξιότερο-ποιοτικότερο, από εμάς… όποιος νους, αισθάνεται έρωτα, σφάλοντας, αισθάνεται, ότι, είναι χειρότερος νους-άνθρωπος, από όποιον-από ότι ερωτεύεται… άλλως τε μόνον το παν-θεό ερωτευόμαστε-αρεσκόμαστε (ακόμη κι αυτό είναι σφαλερό, μα καλύτερο από αίσθηση ἐρου από άνθρωπον γιά άνθρωπο. Άρτεται κι από το νοητικό στάδιον… νοώ…