οι περισσότεροι…

by kwlwglw

οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν με πολλές ανεξερεύνητες, ανεξέλεγκτες και αυθαίρετες “υποσυνείδητες” υποθέσεις και αξίες