οι περισσότεροι…

by kwlwglw

οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν με πολλές ανεξερεύνητες, ανεξέλεγκτες και αυθαίρετες “υποσυνείδητες” υποθέσεις και αξίες οι οποίες, αναπόφευκτα, επηρεάζουν τη σκέψη και στη συνέχεια τη ζωή και τη συμπεριφορά μας η σκέψη του ανθρώπου είναι επηρεασμένη από τις εμπειρίες της παιδικής ζωής του. Όχι όμως ότι είναι καθορισμένη.