Οι Τεχνικές αυτ…

by kwlwglw

Οι Τεχνικές αυτές είναι- Ο έλεγχος της Συνείδησης-Ανακεφαλαίωση της κάθε Ημέρας αλλά και όλης της Ζωής, η Προπαρασκευή, η Παρρησία, η Αύξηση της Προσοχής της Ακοής, η Αλλαγή της Ματιάς, Γραφή, Ανάγνωση, Διαλογισμός.