Ουσιαστικά, Κλι…

by kwlwglw

Ουσιαστικά, Κλινική φιλοσοφία βασίζεται στην πεποίθηση ότι προβλήματα ψυχικής υγείας μπορούν να αντιμετωπιστούν με αυστηρότητα παλεύουν με φιλοσοφικά ζητήματα.Σωκράτης, όχι Πρόζακ.