ΣΩΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛ…

by kwlwglw

ΣΩΚΡΑΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Ο Σωκρατικός διάλογος ως διαδικασία αυτογνωσίας θεμελιώνεται απο τον γερμανό Leonard Nelson (1882-1927) που οργανώνει τη πρώτη σχολή Σωκρατικού διαλόγου για να εξαπλωθεί σε Ολανδία & Αγγλία κυρίως με τους Custav Heckmann & Minna Specht. Η Σωκρατική όμως αυτογνωσία με άξονα την ερωτηματοθεσία οργανώνεται με την σχολή Nelson-Heckmann περισσότερο στα όρια ενός κατευθυνόμενου μοντέλου κάποιων κανόνων.