φιλοσοφικών ρευ…

by kwlwglw

φιλοσοφικών ρευμάτων και σχολών που εμφανίστηκαν στην μοναδική για την εξέλιξη της ανθρώπινης διανόησης κλασσική ελληνική εποχή τα οποία, ξεκινώντας από τον Σωκράτη και τον Πλάτωνα, καταλήγουν στις θέσεις για τη Φύση και τον Άνθρωπο των Στωικών Φιλοσόφων. “φιλοσοφικά ρεύματα” τα οποία, χρησιμοποιώντας με τον καλύτερο μέχρι τότε τρόπο τον ορθό Λόγο (Λογική), προσπάθησαν να απαντήσουν άμεσα και με σαφήνεια στα θεμελιώδη ερωτήματα που απασχολούσαν πάντα τον άνθρωπο