μηχανισμός παραγωγής, διαβίβασης και αναγνώρισης τών μηνυμάτων-ερεθισμάτων

by kwlwglw

3. Ψυχικές διεργασίες

Όλες οι ανθρώπινες ψυχικές λειτουργίες έχουν ως βάση τον εγκέφαλο, που είναι, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ένας μηχανισμός παραγωγής, διαβίβασης και αναγνώρισης τών μηνυμάτων-ερεθισμάτων, που προέρχονται από το περιβάλλον. Ο μηχανισμός αυτός, που είναι εξαιρετικά περίπλοκος και εξειδικευμένος, έχει αποφασιστική συνμετοχή σε όλες τις νοητικές λειτουργίες, είναι <<πανταχού παρών>> μολονότι παραμένει αθέατος.

48η σελίδα ψυχολογία β΄ τάξη γενικού λυκείου i.s.b.n.: 960-06-0384-7