Το φιλοσοφείν α…

by kwlwglw

Το φιλοσοφείν αποτελεί μια βαθιά φυσική ανάγκη του ανθρώπου.

Το φιλοσοφείν αποτελεί μια βαθιά φυσική ανάγκη του ανθρώπου.