Το φιλοσοφείν α…

by kwlwglw

Το φιλοσοφείν αποτελεί μια βαθιά φυσική (πνευματική) ικανότητα του ανθρώπου.