“Το φιλοσοφείν είναι φυσική ανάγκη”

by kwlwglw

έξυπνη καλοσύνα-Theoretical philosophical psychology-Θεωρητική φιλοσοφική ψυχολογία=Ι αμ ypo+eidηtos UniversityStudent, IJobPartΤime+studyResTimeΙΖΙ, رضایی..