οι κρατούμενοι …

by kwlwglw

οι κρατούμενοι δεν θα απολαμβάνουν διαφορετικά προνόμια από τους κρατουμένους στις άλλες πτέρυγες