πριν από τα Χρι…

by kwlwglw

πριν από τα Χριστούγεννα ξεκίνησε μια διαδικασία προκειμένου να διαλυθεί η πτέρυγα των επωνύμων και οι περίπου 60 κρατούμενοι της να μεταφερθούν στην Ε’ πτέρυγα