χατζόπουλος και χλωρό ψωμί, 2103442072

by kwlwglw

fliktenes-podagra
χατζόπουλος και χλωρό ψωμί, 2103442072

Εξετάσεις / Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ) / Επικοινωνία

Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. 15180 Μαρούσι

Τμήμα Α΄ (για υποψηφίους της Ομάδας Α’ )
Ισόγειο, Γράφεια 0090, 0091

Τηλέφωνα επικοινωνίας

2103442688, 2103442647, 2103442101, 2103442100, 2103442696, 
2103442693, 2103442705, 2103442651

Τμήμα Β΄ (για υποψηφίους της Ομάδας Β’ )
Ισόγειο, Γράφεια 0082, 0085

Τηλέφωνα επικοινωνίας

2103442099, 2103442072, 2103442684, 2103442702, 2103442645
2103442703, 2103442689

Εξετάσεις / Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ) / Επικοινωνία
 
Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. 15180 Μαρούσι

Τμήμα Α΄ (για υποψηφίους της Ομάδας Α’ )
Ισόγειο, Γράφεια 0090, 0091

Τηλέφωνα επικοινωνίας

2103442688, 2103442647, 2103442101, 2103442100, 2103442696,
2103442693, 2103442705, 2103442651

Τμήμα Β΄ (για υποψηφίους της Ομάδας Β’ )
Ισόγειο, Γράφεια 0082, 0085

Τηλέφωνα επικοινωνίας

2103442099, 2103442072, 2103442684, 2103442702, 2103442645
2103442703, 2103442689

.

2103442684 ντουτσου φ251//13041/β66 2 2012 ;δα βοζ29-η5λ 

fliktenes-podagra.blogspot.com/…/2103442 – Translate this pageShare
    1 hour ago – 2103442684 ντουτσου φ251//13041/β66 2 2012 ;δα βοζ29-η5λ. 2103442684ντουτσου φ251//13041/β66 2 2012 ;δα βοζ29-η5λ. Δημοσιεύτηκε just now από τον 
  1. 2103442684 ντουτσου φ251//13041/β66 2 2012 αδα βοζ29-η5λ
  2. επιμέλεια Διευθυντή σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  3. απόφαση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης

παρακαλούνται οι κύριοι Διευθυντές των ημερήσιων Γενικών Λυκείων και των ημερήσιων ΕΠΑΛ να ενημερώσουν τους υποψηφίους (μαθητές και απόφοιτους) των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2013

στρατιωτικές

το υπουργείο παρακαλεί τους διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν όλους τους μαθητές της τελευταίας τάξης για το περιεχόμενο της σε ειδική ενημερωτική συζήτηση
διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν όλους τους μαθητές της τελευταίας τάξης για το περιεχόμενο της σε ειδική ενημερωτική συζήτηση

Παρακαλούμε να φροντίσετε ώστε η εγκύκλιος αυτή μαζί με τον συνημμένο Πίνακα 2 να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων κάθε σχολείου.
.http://www.slideshare.net/kwlwglw/131212-eguklios-exetaseis2ouma8imatos

  1. ssas
  2. geetha
  3. ypepth.opengov.gr
  4. blogs.sch.gr/

  • επιμέλεια διευθυντή
2103442684 ντουτσου φ251//13041/β66 2 2012 αδα βοζ29-η5λ
επιμέλεια Διευθυντή σχολικής μονάδας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
απόφα−
ση του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης

στρατιωτικές σχολές επιμέλεια διευθυντή

προκήρυξη στρατιωτικές σχολές 2012

131212 eguklios exetaseis_2ou_ma8imatos

brochurefact.blogspot.com/

Β. Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχετικά με την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση

Β. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.3687/2008 (ΦΕΚ159 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 59 του Ν.3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α΄) και την παρ. 6 του άρθρου 25 του Ν.4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α΄), η διαδικασία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ποσοστό του 10% των θέσεων εισακτέων χωρίς νέα εξέταση ισχύει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2013-14. Επομένως, όσοι απέκτησαν ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ημερήσιου ΓΕΛ ή ημερήσιου ΕΠΑΛ-ΟΜΑ ΔΑ Β΄ τα έτη 2011 και 2012 θα μπορούν να καταθέσουν μηχανογραφικό δελτίο με το ποσοστό θέσεων 10% για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2013-14.

Παρακαλούμε να φροντίσετε ώστε η εγκύκλιος αυτή μαζί με τον συνημμένο Πίνακα 2 να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων κάθε σχολείου. Παρακαλούμε επίσης για την ενημέρωση όλων των μαθητών της τελευταίας τάξης για το περιεχόμενο της εγκυκλίου σε ειδική ενημερωτική συζήτηση.

Είναι σκόπιμο επίσης και οι μαθητές της προτελευταίας τάξης να ενημερώνονται για το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ώστε πριν την εγγραφή τους στην τελευταία τάξη να είναι γνώστες του συστήματος αυτού.

Εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας για τα μαθήματα των …
Newsit-Dec 7, 2012
… διευθυντές των σχολείων να ενημερώσουν όλους τους μαθητές της τελευταίας τάξης για το περιεχόμενο της σε ειδική ενημερωτική συζήτηση.

Δημοσιεύτηκε 3rd January από τον χρήστη 
Ετικέτες: Πίνακα Πίνακα 2

  • Φ.251/154288/Β6/6-12-2012 (ΑΔΑ:Β45Χ9-Γ4Φ)
  • Φ.251/154284/Β6/6-12-2012 (ΑΔΑ:Β45Χ9-ΟΚΕ)

ίζφζμζγΰώξςζη ΰη μ+μ+ Β/ξςήϊ Β/ξυθχξ Β+Θ+ ξζ Ϗφΰινδθψςΰώξ ςΰ χϊ Ωξχ ΡΘΜ νγθμςφΰξημΩ ζϏω ςνξηυςΰυθγΠβζ ςΰψ Θδξημΰώ ΢ψϏΰεφζρθΠΰψ $}}}+hr+mz’ μζη υςν υψξήύθηζ ξζ ςΰ ϏφΰχδΫυΰψξ υςΰψϊ μ+μ+Βηθψδψξςήϊ ΓψμθΠχξ Ϗφΰμθηιήξΰψ ξζ θξνιθφϋυΰψξ ςΰψϊ ψϏΰτΫρηΰψϊ μζδϋϊ μζη ξζ ζξζφςΫυΰψξ ςνξϏζφΰώυζ θεμώμγηΰ υςΰξ ϏΠξζμζ ζξζμΰηξϋυθχξ Ϗφΰϊ θξνιήφχυν μΩδθ θξβηζρθφωιθξΰψ+
http://brochurefact.blogspot.gr/search/label/επιμέλεια

Δημοσιεύτηκε 2 minutes ago από τον χρήστη