η κοινωνιολογία…

by kwlwglw

η κοινωνιολογία ορίζεται ως σπουδή των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων