Με τον όρο κοιν…

by kwlwglw

Με τον όρο κοινωνιολογία (κοινωνία+λόγος) εννοείται η μελέτη της κοινωνίας.