Τα πεδία των κοινωνικών επιστημών είναι τα εξής:

by kwlwglw

 

  1. Κοινωνιολογία
  2. Ανθρωπολογία
  3. Οικονομική ή Οικονομικές Επιστήμες
  4. Πολιτική επιστήμη ή Πολιτικές επιστήμες
  5. Παιδαγωγική ή Επιστήμη της Αγωγής και της Εκπαίδευσης
  6. Ιστορία