το πρώτο Τμήμα Ψυχολογίας που ιδρύθηκε στην Ελλάδα

by kwlwglw

Μήνυμα προς Υποψήφιους Φοιτητές

 

Αγαπητοί φίλοι

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στις σελίδες αυτές μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το Τμήμα που αφορούν το προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του, χρήσιμες ανακοινώσεις, καθώς και συνδέσμους με ιστοσελίδες με ενδιαφέρουσα θεματολογία. 
Το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης από την έναρξη λειτουργίας του το 1987 και μέχρι σήμερα, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εκπαιδευτικά και ερευνητικά κύτταρα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου μας. Εδρεύει στο Ρέθυμνο και είναι το πρώτο Τμήμα Ψυχολογίας που ιδρύθηκε στην Ελλάδα.
Από το 1998 με την μετεγκατάσταση του Πανεπιστημίου από τα Περιβόλια Ρεθύμνου στη νέα Πανεπιστημιούπολη του Γάλλου, το Τμήμα φιλοξενείται στο κτίριο “1” του Συγκροτήματος “Α” της Πανεπιστημιούπολης. Σήμερα στο Τμήμα φοιτούν πάνω από 750 προπτυχιακοί και περίπου 20 μεταπτυχιακοί φοιτητές, ενώ έχουν αποφοιτήσει περισσότεροι από 1300 προπτυχιακοί φοιτητές και 70 μεταπτυχιακοί. 
Η στελέχωση του Τμήματος με υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό, η συνεχής βελτίωση των υποδομών του παρά τις αρνητικές οικονομικο-κοινωνικές συνθήκες του επιτρέπουν να συνεχίζει μια δυναμική πορεία ανάπτυξής έχοντας ως πρώτες προτεραιότητες την παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, καθώς και την παραγωγή ποιοτικού και καινοτόμου ερευνητικού έργου.
Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παν/μίου Κρήτης διαρκούν οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στο πλαίσιο των προπτυχιακών σπουδών προσφέρονται μαθήματα που καλύπτουν όλα τα ρεύματα και τις σύγχρονες τάσεις της επιστήμης της Ψυχολογίας και παρέχουν με ισόρροπο τρόπο γνώσεις των βασικών κλάδων της Ψυχολογίας. Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών είναι οργανωμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας να αποκτά γενική εκπαίδευση στα βασικά γνωστικά αντικείμενα της Ψυχολογίας (μέσω υποχρεωτικών μαθημάτων), αλλά συγχρόνως και μια στοιχειώδη εμβάθυνση σε γνωστικά αντικείμενα της ιδιαίτερης προτίμησής του (μέσω επιλεγομένων μαθημάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων και διπλωματικής εργασίας). Έτσι, εκπαιδεύεται ως ψυχολόγος, ο οποίος έχει τις απαιτούμενες βάσεις για α) περαιτέρω εξειδίκευση στους διάφορους εφαρμοσμένους κλάδους της Ψυχολογίας και β) μεταπτυχιακές σπουδές στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα της Ψυχολογίας αλλά και άλλων συναφών κλάδων (όπως οι Νευροεπιστήμες, η Κοινωνιολογία κ.λπ.). 
Για την πληρέστερη κατάρτισή τους οι φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας πραγματοποιούν Πρακτικές Ασκήσεις σε διάφορους φορείς (π.χ. Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Σχολεία κλπ). Επίσης, το Τμήμα συνεργάζεται με άλλα αντίστοιχα Τμήματα του Εξωτερικού, δίδοντας τη δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν στο πλαίσιο Προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών και διδακτικού προσωπικού (π.χ., Προγράμματα Εrasmus, Leonardo da Vinci) να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους στο εξωτερικό. 
Στο Τμήμα μας λειτουργεί ακόμη και ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με δύο κατευθύνσεις: 1) Τη «Σχολική Ψυχολογία» και 2) την «Ψυχολογία της Υγείας». Οι διδάσκοντες του Τμήματος, το τεχνικό προσωπικό καθώς επίσης και η Γραμματεία του Τμήματος, είναι στη διάθεση των φοιτητών για κάθε θέμα που σχετίζεται με τις σπουδές και τη ζωή τους στο Ρέθυμνο. 
Η στελέχωση του Τμήματος με υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό, η βελτίωση των υποδομών του τα τελευταία χρόνια (σε επίπεδο εργαστηριακού εξοπλισμού), παρά τις αρνητικές οικονομικο-κοινωνικές συνθήκες, του επιτρέπουν να συνεχίζει μια δυναμική πορεία ανάπτυξής έχοντας ως πρώτες προτεραιότητες την παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, καθώς και την παραγωγή ποιοτικού και καινοτόμου ερευνητικού έργου. Παράλληλα καταβάλλεται προσπάθεια μεγαλύτερης εμπλοκής των φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας σε ερευνητικές δραστηριότητες, ενώ τους παρέχεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις που πραγματοποιούνται στο πεδίο της επιστήμης μας μέσω της παρακολούθησης Συνεδρίων, Ημερίδων και Συμποσίων.
Οι δυνατότητες απασχόλησης μετά την αποφοίτηση:
Ο απόφοιτος του Τμήματός μας έχοντας αποκτήσει υψηλού επιπέδου γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες μπορεί να εργαστεί τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Όσον αφορά το δημόσιο τομέα, ο ψυχολόγος μπορεί να εργαστεί, μετά από σχετική προκήρυξη, σε Γενικά-και Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, σε Θεραπευτήρια Ψυχικών Παθήσεων, σε Κέντρα Ψυχικής Υγείας, σε Ιδρύματα Κοινωνικής Πρόνοιας, σε φυλακές, σε ΚΑΠΗ και Γεροντολογικά Κέντρα, σε Συμβουλευτικούς Σταθμούς κ.λπ. Επίσης, εργασία μπορεί να βρει στον ΟΑΕΔ, σε κέντρα απεξάρτησης χρηστών, αλλά και σε ερευνητικά κέντρα / ινστιτούτα και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, ο ψυχολόγος μπορεί να εργαστεί σε μεγάλες επιχειρήσεις που χρειάζονται ψυχολόγους εργασίας για την επίλυση προβλημάτων σχετικών με τις εργασιακές σχέσεις κ.λπ.

 

Ο Πρόεδρος

Ευάγγελος Χ. Καραδήμας

Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχολογίας της Υγείας