να υπογραμμιστε…

by kwlwglw

να υπογραμμιστεί η «τραγική» ζωή όλων σχεδόν των πρωταγωνιστών στην ιστορία της λογικής, πολλοί από τους οποίους αντιμετώπισαν εξαιρετικά σοβαρά ψυχικά προβλήματα