οδηγώντας τους …

by kwlwglw

οδηγώντας τους συλλογισμούς στα άκρα (επιβάλλει η τυπική αριστοτελική λογική)