Σημαντική εξέλι…

by kwlwglw

Σημαντική εξέλιξη της Τυπικής Αριστοτελικής Λογικής είναι η Μαθηματική Λογική που χρησιμοποιεί σύμβολα και τύπους και βρίσκει τις διάφορες λογικές σχέσεις με μαθηματική ακρίβεια.