Μην κάνετε σεξ …

by kwlwglw

Μην κάνετε σεξ στην πλατεία! Θα πάτε φυλακή!
προσβολής της δημοσίας αιδούς
προσβάλλει το δημόσιο αίσθημα της αιδούς και κυρίως για κτ. που προκαλεί σεξουαλικά

Μην κάνετε σεξ στην πλατεία! Θα πάτε φυλακή!
προσβολής της δημοσίας αιδούς
προσβάλλει το δημόσιο αίσθημα της αιδούς και κυρίως για κτ. που προκαλεί σεξουαλικά