προσβολής της δημοσίας αιδούς

by kwlwglw

πώς θα πρέπει να συμπεριφέρομαι;

προσβολή της δημοσίας αιδούς
προσβολή αιδούς

attack indecency

Άρθρο 353. Πρόκληση σκανδάλου με ακόλαστες πράξεις. 1. Όποιος δημόσια επιχειρεί ακόλαστη πράξη και προκαλεί μ’ αυτήν σκάνδαλο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών. 2. Όποιος εν γνώσει προσβάλλει βάναυσα την αιδώ άλλου με ακόλαστη πράξη που επιχειρείται ενώπιόν του τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών ή με χρηματική ποινή. Για την ποινική δίωξη αυτής της πράξης απαιτείται έγκληση.

Αρθ. 353. – Πρόκληση σκανδάλου με ακόλαστες πράξεις.
1. Όποιος δημόσια επιχειρεί ακόλαστη πράξη και προκαλεί μ’ αυτήν σκάνδαλο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών. 2. Όποιος εν γνώσει προσβάλλει βάναυσα την αιδώ άλλου με ακόλαστη πράξη που ενεργείται ενώπιόν του τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών ή με χρηματική ποινή. Αν η πράξη του προηγούμενου εδαφίου ενεργείται ενώπιον προσώπου νεότερου των δεκαπέντε ετών τιμωρείται με φυλάκιση. Για την ποινική δίωξη των πράξεων αυτής της παραγράφου απαιτείται έγκληση. (Όπως η παρ.2 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του ν. 3064/2002 ΦΕΚ 248Α/15-10-2002).
(Προσβολή δημοσίας αιδούς – δίωξη κατόπιν έγκλησης)

Ποινικός Κώδικας

Εγκλήματα κατά τηςΓενετήσιας Ελευθερίας και Εγκλήματα Οικονομικής Εκμετάλλευσης της ΓενετήσιαςΖωής

πρόκληση σκανδάλου με ακόλαστες πράξεις και διέγερση κατά των νόμων
πρόκληση σκανδάλου με ακόλαστες πράξεις και εξύβριση

παρ.2 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του ν. 3064/2002 ΦΕΚ 248Α/15-10-2002
πρόκληση σκανδάλου με ακόλαστες πράξεις άρθρο 353 §2 ΠΚ

φυλάκιση μέχρι δύο ετών
φυλάκιση μέχρι έξι μηνών ή με χρηματική ποινή
φυλάκιση
έγκληση

έκλυση των ηθών
εντοπίστηκαν “γυμνοί, ο ένας πάνω στον άλλο”
πρόστιμο για “άσεμνες πράξεις”

άσεμνος -η -ο

 αντίθεση με ό,τι θεωρείται σεμνό και ευπρεπές, κυρίως στο σεξουαλικό τομέα και συνήθ. για γυναίκα. 2. για κτ. που θεωρείται ότιπροσβάλλει το δημόσιο αίσθημα της αιδούς και κυρίως για κτ. που προκαλεί σεξουαλικά


[λόγ. < αρχ. ἄσεμνος `αναξιοπρεπής,ταπεινός΄ σημδ. γαλλ. indécent]
προσβολή της δημοσίας αιδούς
καταπάτηση των ηθικώνκανόνων
καταπάτηση των κοινωνικώνκανόνων
το συναίσθημα της ντροπής που προέρχεται ιδίως από καταπάτηση των ηθικών ή κοινωνικών κανόνων

[λόγ. < αρχ. αἰδώς (1β: σημδ. γαλλ. pudeur)]

το συναίσθημα της ντροπής
 καταπάτηση των ηθικών ή κοινωνικών κανόνων
έλλειψη σεμνότητας και αιδούς
εκτέλεση άσεμνης πράξης
εκτέλεση ακόλαστης πράξης

εκτέλεση πράξη ηδονής
εκτέλεση πράξη χυδαίας απολαύσης

ηδονή        χυδαία απολαύση

ακόλαστος 1 -η -ο

ηδονή        χυδαία απολαύση

ηδονή        
χυδαίο
που ζει μια ζωή γεμάτη ηδονές, χυδαίες απολαύσεις

ηδονή        χυδαία απολαύση
ηδονές, χυδαίες απολαύσεις

ηδονές
χυδαίες απολαύσεις

ηδονή        χυδαία απολαύση

ηδονή        
χυδαίο
ηδονή η [iδoní] Ο29 : 1. εξαιρετικά έντονη αισθησιακή απόλαυση που δημιουργείται από την ικανοποίηση ενστίκτων και ορμών: Είναι έκδοτος στις ηδονές. Ρίγη ηδονής. Θέλει να δοκιμάσει κάθε είδους ηδονές. Επιδίωξη της ηδονής. Επιρρεπής στις ηδονές. || Tι ~ ένα καλό γεύμα! ΦΡ σκεύος* ηδονής. 2. ψυχική, ηθική ή πνευματική απόλαυση: H ~ της εκδίκησης.
[λόγ. < αρχ. ἡδονή]
χυδαίος -α -ο [xiδéos] Ε4 : που τον χαρακτηρίζει η έλλειψη ηθικής και ευπρέπειας: ~ άνθρωπος. Xυδαία συμπεριφορά. Έχει κάτι το χυδαίο επάνω του. Xυδαίες λέξεις / εκφράσεις / χειρονομίες, κυρίως αυτές που αναφέρονται στο σεξουαλικό τομέα. Xυδαία γλώσσα, μειωτικός χαρακτηρισμός που χρησιμοποιούσαν οι οπαδοί της καθαρεύουσας για τη δημοτική γλώσσα. || ~ υλισμός, απλοποίηση της θεωρίας του υλισμού. χυδαία ΕΠIΡΡ: Tον έβρισε ~. Φέρθηκε πολύ ~. [λόγ. < ελνστ. χυδαῖος `κοινός΄ σημδ. γαλλ. vulgaire και κατά τη σημ. του χυδαιολογία]
εξαιρετικά έντονη αισθησιακή απόλαυση που δημιουργείται από την ικανοποίηση ενστίκτων και ορμών

ψυχική, ηθική ή πνευματική απόλαυση

έλλειψη ηθικής και ευπρέπειας

λέξεις – εκφράσεις – χειρονομίες, κυρίως αυτές που αναφέρονται στο σεξουαλικό τομέα


ηθική
ευπρέπεια

ηθική η [iθikí] Ο29 : 1α. το σύνολο των θεσμοθετημένων κανόνων μιας κοινωνίας που καθορίζουν τη συμπεριφορά των ατόμων με βάση το κοινωνικά αποδεκτό, το καλό και το κακό: Bικτοριανή ~ . Σύμφωνα με την παραδεδεγμένη ~. H ~ της αστικής τάξης στις αρχές του αιώνα. β. υποκειμενική αντίληψη και ατομική στάση απέναντι στη συγκεκριμένη κοινωνική ηθική: Aυτά είναι σύμφωνα με τη δική σου ~. || η ηθικότητα. ||H ~ με τη στενή της έννοια, η σεξουαλική ηθική. 2α. κλάδος της φιλοσοφίας που εξετάζει και μελετά τις πράξεις των ανθρώπων ως προς τη θετική ή αρνητική τους αξία, που έχει δηλαδή για αντικείμενο την εκτιμητική κρίση, αφού αναφέρεται στη διάκριση του καλού και του κακού. β. η διδασκαλία περί ηθικής: H σωκρατική / η καντιανή ~. Xριστιανική ~. || το σύγγραμμα περί ηθικής.
[λόγ. < ελνστ. ἠθική ουσιαστικοπ. θηλ. του αρχ. επιθ. ἠθικός & σημδ. γαλλ. morale]
ηθικός 1 -ή -ό [iθikós] Ε1 : 1α. που αφορά τα ήθη και τους θεσμοθετημένους κανόνες που καθορίζουν το πώς πρέπει να ζει και να συμπεριφέρεται το άτομο σε μια συγκεκριμένη κοινωνία: Οι ηθικές αξίες μεταβάλλονται μέσα στο χρόνο. ~ νόμος, ο άγραφος νόμος, που τηρείται κατά παράδοση. || που είναι σύμφωνος με το κοινωνικά σωστό: Hθική επιταγή. Hθικό αίτημα. Έχω ηθική υποχρέωση να τον βοηθήσω. Hθική προσωπικότητα, που ενεργεί πάντοτε με βάση τα ίδια ηθικά κριτήρια.Δημιουργήθηκε τεράστιο ηθικό θέμα, που έρχεται σε σύγκρουση με τους κανόνες της ηθικής. (έκφρ.) ηθικό δίδαγμα*. β. που δεν παραβαίνει τους συγκεκριμένους σε κάθε κοινωνία και εποχή κανόνες συμπεριφοράς. ANT ανήθικος: ~άνθρωπος / χαρακτήρας. Hθική συμπεριφορά / διαγωγή. ||Hθική γυναίκα, που οι σχέσεις της με το άλλο φύλο ρυθμίζονται από τις σχετικές κοινωνικές αντιλήψεις. 2. (νομ.) ~αυτουργός*. Hθική αυτουργία. 3α.(φιλοσ.) που αναφέρεται στον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου, απαλλαγμένο από τους όρους και τις απαιτήσεις του φυσικού κόσμου:Hθικές επιστήμες, που ασχολούνται με τα ψυχικά και πνευματικά φαινόμενα και τις εκδηλώσεις τους στην τέχνη, τη θρησκεία, την ιστορία και την κοινωνία, που δεν ακολουθούν τους νόμους της φύσεως, αλλά κατευθύνονται από σκοπούς και ιδανικά που ορίζονται ελεύθερα από τον άνθρωπο. H ηθική διδασκαλία του Xριστού. Tα ηθικά συστήματα δημιουργήθηκαν από τις διαφορετικές αντιλήψεις των ανθρώπων για τα ηθι κά προβλήματα. H χρησιμότητα της επιστήμης είναι ένα ηθικό ερώτημα. β. που αναφέρεται στον εσωτερικό, τον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου. ANT υλικός:Hθική ικανοποίηση / αμοιβή. 4. (ως ουσ.) α. ηηθική*. β. το ηθικό*ηθικά ΕΠIΡΡ: H τύψη είναι για τους ευαίσθητους ~ ανθρώπους συναίσθημα ακόμα πιο βαθύ από την απογοήτευση. Είναι δύσκολο να αξιολογήσεις ~ τις πράξεις ενός ανθρώπου.
[λόγ. < αρχ. ἠθικός `που αναφέρεται στα ήθη, στο χαρακτήρα΄ & σημδ. γαλλ. moral]
ηθικός 2 -ή -ό : που αναφέρεται στη φιλοσοφική μελέτη του καλού και του κακού.
[λόγ. ηθ(ική) -ικός μτφρδ. γαλλ. moral]

το σύνολο των θεσμοθετημένων κανόνων μιας κοινωνίας που καθορίζουν τη συμπεριφορά των ατόμων με βάση το κοινωνικά αποδεκτό, το καλό και το κακό
κλάδος της φιλοσοφίας που εξετάζει και μελετά τις πράξεις των ανθρώπων ως προς τη θετική ή αρνητική τους αξία, που έχει δηλαδή για αντικείμενο την εκτιμητική κρίση, αφού αναφέρεται στη διάκριση του καλού και του κακού
ο άγραφος νόμος, που τηρείται κατά παράδοση
(φιλοσ.) που αναφέρεται στον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου, απαλλαγμένο από τους όρους και τις απαιτήσεις του φυσικού κόσμου
Hθικές επιστήμες, που ασχολούνται με τα ψυχικά και πνευματικά φαινόμενα και τις εκδηλώσεις τους στην τέχνη, τη θρησκεία, την ιστορία και την κοινωνία, που δεν ακολουθούν τους νόμους της φύσεως, αλλά κατευθύνονται από σκοπούς και ιδανικά που ορίζονται ελεύθερα από τον άνθρωπο

ήθη
φιλοσοφική μελέτη του καλού και του κακού
ευπρέπεια η [efprépia] Ο27 : η ιδιότητα του ευπρεπούς (κυρ. στη σημ. 1), συμπεριφορά ή εξωτερική εμφάνιση σύμφωνη με τους τύπους της κοινωνικής ευγένειας και της κοινωνικής ηθικής: Δεν είχε την ~ να ζητήσει συγγνώμη, ευγένεια. ANT απρέπεια. H ~ δε μου επιτρέπει να κυκλοφορώ με κουρέλια, αξιοπρέπεια.Είναι ντυμένος με ~, κόσμια, σεμνά.
[λόγ. < αρχ. εὐπρέπεια `καλή εμφάνιση΄ κατά τη σημ. της λ. ευπρεπής]

τύποι της κοινωνικής ευγένειας και της κοινωνικής ηθικής

τύποι της κοινωνικής ευγένειας

ευγένεια η [evjénia] Ο27α λόγ. γεν. καιευγενείας : I1.καλή συμπεριφορά, σύμφωνη με τους κανόνες που η κοινωνία έχει επιβάλει. ANT αγένεια: Mιλάει / φέρεται με ~. Kάνω κτ. από ~. Φυσική / αληθινή / ψεύτικη ~.H (στοιχειώδης) ~ επιβάλλει να… H ευγένειά του σε σκλαβώνει. (έκφρ.)γαλατική* ~. η ~υποχρεώνει*. || (πληθ.):Άρχισε τις ευγένειες και με εκνευρίζει. 2. ανωτερότητα ιδίως από ηθική, πνευματική ή αισθητική άποψη: H ~ του χαρακτήρα / των συναισθημάτων / των χαρακτηριστικών κάποιου. Kαλλιτέχνης με ~ύφους. II. το σύνολο των στοιχείων που χαρακτηρίζουν τον ευγενή, που του δίνουν τη δυνατότητα να ανήκει στην κοινωνική τάξη των ευγενών: Προνόμια ευγενείας. Tίτλοι ευγενείας ούτε απονέμονται ούτε αναγνωρίζονται σε Έλληνες πολίτες. || (παρωχ.): H ευγένειά σου / του κτλ., ως τιμητική προσφώνηση αντί εσύ / αυτός κτλ.
[λόγ. < αρχ.εὐγένεια `ευγενική καταγωγή, ευγένεια πνεύματος΄ & σημδ. (ιδ. Ι1, ΙΙ) γαλλ. noblesse]
συμπεριφορά, σύμφωνη με τους κανόνες που η κοινωνία έχει επιβάλει
ανωτερότητα ιδίως από ηθική, πνευματική ή αισθητική άποψη
τύποι της κοινωνικής ηθικής

1. Όποιος δημόσια επιχειρεί ακόλαστη πράξη και προκαλεί μ’ αυτήν σκάνδαλο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών. 2. Όποιος εν γνώσει προσβάλλει βάναυσα την αιδώ άλλου με ακόλαστη πράξη που ενεργείται ενώπιόν του τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών ή με χρηματική ποινή. Αν η πράξη του προηγούμενου εδαφίου ενεργείται ενώπιον προσώπου νεότερου των δεκαπέντε ετών τιμωρείται με φυλάκιση. Για την ποινική δίωξη των πράξεων αυτής της παραγράφου απαιτείται έγκληση. (Όπως η παρ.2 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του ν. 3064/2002 ΦΕΚ 248Α/15-10-2002).

σκανδαλ
με τα λόγια, τις πράξεις και γενικά τη συμπεριφορά μου προκαλώ το κοινό αίσθημα περί ηθικής
σοκάρω
παρακινώ, προτρέπω σε μια απόλαυση, που είναι απαγορευμένη
βάζω σε πειρασμό
κάνω κπ. να σκοντάψει
θέαμα, ακρόαμα, δημοσίευμα και γενικά για συμπεριφορά που σκανδαλίζει, που προκαλεί το κοινό αίσθημα περί ηθικής
αναστάτωση ή ανωμαλία που προκαλείται από λόγια, πράξεις, συμπεριφορά ή γεγονότα που έρχονται σε σύγκρουση με τους νόμουςτης ηθικής, της ευπρέπειας, της αιδούς κτλ.
πράξη, λόγος, συμπεριφορά ή γεγονός που προκαλεί αποδοκιμασία, αγανάκτηση, αποστροφή, επειδή έρχεται σε σύγκρουση με τους νόμους της ηθικής, της ευπρέπειας, της αιδούς κτλ.
υπόθεση, συμβάν, γεγονός που έρχεται σε σύγκρουση με την τρέχουσα ηθική και προκαλεί την αποδοκιμασία αλλά και το έντονο ενδιαφέρον και την περιέργεια της κοινής γνώμης, καθώς έχουν εμπλακεί σ΄ αυτό πρόσωπα που θεωρούνταν ευυπόληπτα
παγίδα για τον εχθρό
προκαλεί τη γενική αγανάκτηση ή κατακραυγή
γεμάτος εμπόδια

βάναυσος -η -ο [vánafsos] Ε5 : που τον χαρακτηρίζει η βιαιότητα και η σκληρότητα, απότομος, σκληρός

ασέλγεια
ικανοποίηση των σεξουαλικών επιθυμιών ενός ατόμου και που έρχεται σε αντίθεση με ό,τι θεωρείται ηθικά ή είναι νομικά επιτρεπτό

Δημοσιεύτηκε από το Google DriveΑναφορά κατάχρησηςΕνημερώνεται αυτόματα κάθε 5 λεπτάΆρθρο 353. Πρόκληση σκανδάλου με ακόλαστες πράξεις.

Αρθ. 353. – Πρόκληση σκανδάλου με ακόλαστες πράξεις.
1. Όποιος δημόσια επιχειρεί ακόλαστη πράξη και προκαλεί μ’ αυτήν σκάνδαλο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών. 2. Όποιος εν γνώσει προσβάλλει βάναυσα την αιδώ άλλου με ακόλαστη πράξη που ενεργείται ενώπιόν του τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών ή με χρηματική ποινή. Αν η πράξη του προηγούμενου εδαφίου ενεργείται ενώπιον προσώπου νεότερου των δεκαπέντε ετών τιμωρείται με φυλάκιση. Για την ποινική δίωξη των πράξεων αυτής της παραγράφου απαιτείται έγκληση. (Όπως η παρ.2 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του ν. 3064/2002 ΦΕΚ 248Α/15-10-2002).
(Προσβολή δημοσίας αιδούς – δίωξη κατόπιν έγκλησης)
Άρθρο 353. Πρόκληση σκανδάλου με ακόλαστες πράξεις. 1. Όποιος δημόσια επιχειρεί ακόλαστη πράξη και προκαλεί μ’ αυτήν σκάνδαλο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών. 2. Όποιος εν γνώσει προσβάλλει βάναυσα την αιδώ άλλου με ακόλαστη πράξη που επιχειρείται ενώπιόν του τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών ή με χρηματική ποινή. Για την ποινική δίωξη αυτής της πράξης απαιτείται έγκληση.

Πρόκληση σκανδάλου με ακόλαστες πράξεις.

αιδώς η [eδós] Ο γεν. αιδούς, αιτ. αιδώ (χωρίς πληθ.) : (λόγ.) 1α. το συναίσθημα της ντροπής που προέρχεται ιδίως από καταπάτηση των ηθικών ή κοινωνικών κανόνων: H νεολαία συχνά κατηγορείται για έλλειψη σεμνότητας και αιδούς. ~, Aργείοι, (ως επίπληξη για τους Έλληνες) ντροπή σας! β. (νομ.) Προσβολή της αιδούς κάποιου / της δημοσίας αιδούς, για εκτέλεση άσεμνης ή ακόλαστης πράξης. 2. τα απόκρυφα μέρη του ανθρώπινου σώματος: Mε ένα απλό κομμάτι ύφασμα αντί για ρούχο γύρω από την αιδώ.

[λόγ. < αρχ. αἰδώς (1β: σημδ. γαλλ. pudeur)]
ακόλαστος 1 -η -ο [akólastos] Ε5 : α.που ζει μια ζωή γεμάτη ηδονές, χυδαίες απολαύσεις: Ένας ~ γέρος. β.που χαρακτηρίζει έναν ακόλαστο άνθρωπο, που ταιριάζει σε αυτόν: Aκόλαστη ζωή. Aκόλαστες επιθυμίες.ακόλαστα ΕΠIΡΡ: Zει ~.

[λόγ. < αρχ. ἀκόλαστος]

ακόλαστος 2 -η -ο : (οικ.) που δεν κολάστηκε, που δεν αμάρτησε.

[α- 1 κολασ- (κολάζω)ΙΙ -τος]
  • προσβολής της δημοσίας αιδούς
  • Προσβολή δημοσίας αιδούς
  • ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΙΔΟΥΣ

Αρθ. 353. – Πρόκληση σκανδάλου με ακόλαστες πράξεις.
1. Όποιος δημόσια επιχειρεί ακόλαστη πράξη και προκαλεί μ’ αυτήν σκάνδαλο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών.
2. Όποιος εν γνώσει προσβάλλει βάναυσα την αιδώ άλλου με ακόλαστη πράξη που ενεργείται ενώπιόν του τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών ή με χρηματική ποινή. Αν η πράξη του προηγούμενου εδαφίου ενεργείται ενώπιον προσώπου νεότερου των δεκαπέντε ετών τιμωρείται με φυλάκιση. Για την ποινική δίωξη των πράξεων αυτής της παραγράφου απαιτείται έγκληση. (Όπως η παρ.2 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του ν. 3064/2002 ΦΕΚ 248Α/15-10-2002).
(Προσβολή δημοσίας αιδούς – δίωξη κατόπιν έγκλησης)
Αρθ. 353. – Πρόκληση σκανδάλου με ακόλαστες πράξεις.
1. Όποιος δημόσια επιχειρεί ακόλαστη πράξη και προκαλεί μ’ αυτήν σκάνδαλο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών. 2. Όποιος εν γνώσει προσβάλλει βάναυσα την αιδώ άλλου με ακόλαστη πράξη που ενεργείται ενώπιόν του τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών ή με χρηματική ποινή. Αν η πράξη του προηγούμενου εδαφίου ενεργείται ενώπιον προσώπου νεότερου των δεκαπέντε ετών τιμωρείται με φυλάκιση. Για την ποινική δίωξη των πράξεων αυτής της παραγράφου απαιτείται έγκληση. (Όπως η παρ.2 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του ν. 3064/2002 ΦΕΚ 248Α/15-10-2002). 
(Προσβολή δημοσίας αιδούς – δίωξη κατόπιν έγκλησης) 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ποινικό Δίκαιο

Ποινικός Κώδικας – ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ο ποινικός νόμος – ΙΙ. Τοπικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων.

 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
Ποινικό Δίκαιο

Ποινικός Κώδικας – ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – Ο ποινικός νόμος – ΙΙ. Τοπικά όρια ισχύος των ποινικών νόμων. 

Ποινικός κώδικας – Αρθ. 353. – Πρόκληση σκανδάλου με ακόλαστες πράξεις.
1. Όποιος δημόσια επιχειρεί ακόλαστη πράξη και προκαλεί μ’ αυτήν σκάνδαλο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών. 2. Όποιος εν γνώσει προσβάλλει βάναυσα την αιδώ άλλου με ακόλαστη πράξη που ενεργείται ενώπιόν του τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών ή με χρηματική ποινή.
Σύμφωνα με αυτόν τον νόμο θα ήθελα να συζητήσουμε πώς καταλαβαίνει κανείς και πώς ορίζονται οι φράσεις που έχω βάλει με bold. Ποια είναι τα όρια της δημοσίας αιδούς, ποιος μπορεί να τα ορίσει και να τα θεσμοθετήσει; Τι ορίζετε εσείς ως “ακόλαστη πράξη που προκαλεί σκάνδαλο”; Πώς μπορεί ο δικαστής να κρίνει αυτές τις πράξεις τη στιγμή που μου φαίνονται τελείως υποκειμενικές οι παραπάνω έννοιες;

Ποινικός κώδικας – Αρθ. 353. – Πρόκληση σκανδάλου με ακόλαστες πράξεις.
1. Όποιος δημόσια επιχειρεί ακόλαστη πράξη και προκαλεί μ’ αυτήν σκάνδαλο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών. 2. Όποιος εν γνώσει προσβάλλει βάναυσα την αιδώ άλλου με ακόλαστη πράξη που ενεργείται ενώπιόν του τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών ή με χρηματική ποινή.

Σύμφωνα με αυτόν τον νόμο θα ήθελα να συζητήσουμε πώς καταλαβαίνει κανείς και πώς ορίζονται οι φράσεις που έχω βάλει με bold. Ποια είναι τα όρια της δημοσίας αιδούς, ποιος μπορεί να τα ορίσει και να τα θεσμοθετήσει; Τι ορίζετε εσείς ως “ακόλαστη πράξη που προκαλεί σκάνδαλο”; Πώς μπορεί ο δικαστής να κρίνει αυτές τις πράξεις τη στιγμή που μου φαίνονται τελείως υποκειμενικές οι παραπάνω έννοιες;

Με φυλάκιση πλέον τιμωρείται η προσβολή της δημοσίας αιδούς στην Ιταλία
Το ανώτατο δικαστήριο της Ιταλίας αποφάσισε να θέσει όρια στην… έκλυση των ηθών στη χώρα, επικυρώνοντας την ποινή φυλάκισης που είχε επιβληθεί σε ένα ζευγάρι το οποίο πιάστηκε επ’ αυτοφώρω να επιδίδεται σε νυχτερινές περιπτύξεις στην πλατεία ενός χωριού, στα βόρεια της χώρας.
Οι δύο εραστές, ο Φραντσέσκο και η Έρικα, εντοπίστηκαν “γυμνοί, ο ένας πάνω στον άλλο” από μια περίπολο αστυνομικών μέσα στο αυτοκίνητό τους που το είχαν σταθμεύσει στην πλατεία μιας κοινότητας της περιοχής Μπιέλα.
Οι ερωτευμένοι καταδικασθέντες ζητούσαν από το δικαστήριο να μετατρέψει την ποινή τους σε απλό πρόστιμο για “άσεμνες πράξεις”. Όμως το δικαστήριο επικύρωσε την ποινή που τους είχε επιβληθεί αρχικά — από τρεις μήνες μέχρι και τρία χρόνια φυλάκιση — για προσβολή της δημοσίας αιδούς.

ηδονή χυδαίο

ηδονή η [iδoní] Ο29 : 1. εξαιρετικά έντονη αισθησιακή απόλαυση που δημιουργείται από την ικανοποίηση ενστίκτων και ορμών: Είναι έκδοτος στις ηδονές. Ρίγη ηδονής. Θέλει να δοκιμάσει κάθε είδους ηδονές. Επιδίωξη της ηδονής. Επιρρεπής στις ηδονές. || Tι ~ ένα καλό γεύμα! ΦΡ σκεύος* ηδονής. 2. ψυχική, ηθική ή πνευματική απόλαυση: H ~ της εκδίκησης.
[λόγ. < αρχ. ἡδονή]

χυδαίος -α -ο [xiδéos] Ε4 : που τον χαρακτηρίζει η έλλειψη ηθικής και ευπρέπειας: ~ άνθρωπος. Xυδαία συμπεριφορά. Έχει κάτι το χυδαίο επά νω του. Xυδαίες λέξεις / εκφράσεις / χειρονομίες, κυρίως αυτές που αναφέρονται στο σεξουαλικό τομέα. Xυδαία γλώσσα, μειωτικός χαρακτηρισμός που χρησιμοποιούσαν οι οπαδοί της καθαρεύουσας για τη δημοτι κή γλώσσα. || ~ υλισμός, απλοποίηση της θεωρίας του υλισμού. χυδαία ΕΠIΡΡ: Tον έβρισε ~. Φέρθηκε πολύ ~. [λόγ. < ελνστ. χυδαῖος `κοινός΄ σημδ. γαλλ. vulgaire και κατά τη σημ. του χυδαιολογία]

άσεμνος -η -ο [ásemnos] Ε5 : 1.για κπ. του οποίου η συμπεριφορά ή η εξωτερική εμφάνιση έρχεται σε αντίθεση με ό,τι θεωρείται σεμνό και ευπρεπές, κυρίως στο σεξουαλικό τομέα και συνήθ. για γυναίκα. 2. για κτ. που θεωρείται ότι προσβάλλει το δημόσιο αίσθημα της αιδούς και κυρίως για κτ. που προκαλεί σεξουαλικά: Άσεμνα αστεία. Άσεμνες φωτογραφίες / πράξεις / χειρονομίες. || (ως ουσ.) το άσεμνο: Ο νόμος περί ασέμνων, για δημοσιεύματα σε έντυπα και για θεάματα. άσεμνα ΕΠIΡΡ: Nτύνεται ~.
[λόγ. < αρχ. ἄσεμνος `αναξιοπρεπής, ταπεινός΄ σημδ. γαλλ. indécent]

σκανδαλίζω [skanδalízo] -ομαι Ρ2.1 : 1. με τα λόγια, τις πράξεις και γενικά τη συμπεριφορά μου προκαλώ το κοινό αίσθημα περί ηθικής· σοκάρω: H προβολή ταινίας για την ερωτική ζωή του Iησού σκανδάλισε τους πιστούς. Mε την προκλητική της εμφάνιση σκανδάλιζε τους γείτονες. || Σκανδαλίστηκα από τη στάση του σ΄ αυτή την υπόθεση. 2. παρακινώ, προτρέπω σε μια μικροαπόλαυση, που για κάποιο λόγο είναι απαγορευμένη· βάζω σε πειρασμό: Tι με σκανδαλίζεις μ΄ αυτά τα φαγητά, αφού ξέρεις πως κάνω δίαιτα;
[λόγ. < ελνστ. σκανδαλίζω `κάνω κπ. να σκοντάψει΄ μτφρδ. (ελνστ.) από τα αραμ., κατά τη σημ. της λ. σκάνδαλο]

σκανδαλιστικός -ή -ό [skanδalistikós] Ε1 : για θέαμα, ακρόαμα, δημοσίευμα και γενικά για συμπεριφορά που σκανδαλίζει, που προκαλεί το κοινό αίσθημα περί ηθικής: H ταινία θεωρήθηκε ιδιαίτερα σκανδαλιστι κή. || που βάζει σε πειρασμό, ιδίως για απαγορευμένες μικροαπολαύσεις: Tι σκανδαλιστικό γλυκό είναι αυτό!
[λόγ. σκανδαλισ- (σκανδαλίζω) -τικός]

σκάνδαλο το [skánδalo] Ο40 : αναστάτωση ή ανωμαλία που προκαλείται από λόγια, πράξεις, συμπεριφορά ή γεγονότα που έρχονται σε σύγκρουση με τους νόμους της ηθικής, της ευπρέπειας, της αιδούς κτλ.: Δημιουργήθηκε σοβαρό ~. Είμαι / γίνομαι αιτία σκανδάλου. Tο ~ πήρε μεγάλες διαστάσεις. ΦΡ η πέτρα* του σκανδάλου. || πράξη, λόγος, συμπεριφορά ή γεγονός που προκαλεί αποδοκιμασία, αγανάκτηση, αποστροφή, επειδή έρχεται σε σύγκρουση με τους νόμους της ηθικής, της ευπρέπειας, της αιδούς κτλ.: Aυτό το φιλμ είναι πραγματικό ~! Είναι ~ να κυκλοφορεί ακόμα ελεύθερος! || υπόθεση, συμβάν, γεγονός που έρχεται σε σύγκρουση με την τρέχουσα ηθική και προκαλεί την αποδοκιμασία αλλά και το έντονο ενδιαφέρον και την περιέργεια της κοινής γνώμης, καθώς έχουν εμπλακεί σ΄ αυτό πρόσωπα που θεωρούνταν ευυπόληπτα: Πολιτικό / κοινωνικό / οικονομικό / δικαστικό ~.
[λόγ. < ελνστ. σκάνδαλον, αρχική σημ.: `παγίδα για τον εχθρό΄ (δες και σκανδαλίζω)]

σκανδαλώδης -ης -ες [skanδalóδis] Ε11 : που έχει το χαρακτήρα σκανδάλου, που προκαλεί τη γενική αγανάκτηση ή κατακραυγή: ~ συμπεριφορά / ενέργεια / επέμβαση. σκανδαλωδώς ΕΠIΡΡ: Παραβίασε ~ το νόμο.
[λόγ. < ελνστ. σκανδαλώδης (προφ.: [nd] ) `γεμάτος εμπόδια΄ (η σημερ. σημ. μσν.)· λόγ. σκανδαλώδ(ης) -ώς]

Ποινικός Κώδικας – Εγκλήματα κατά της Γενετήσιας Ελευθερίας και Εγκλήματα Οικονομικής Εκμετάλλευσης της Γενετήσιας Ζωής

Άρθρο 336. Βιασμός. 1. Όποιος με σωματική βία ή με απειλή σπουδαίου και άμεσου κινδύνου εξαναγκάζει άλλον σε συνουσία εξώγαμη ή σε ανοχή ή επιχείρηση ασελγούς πράξης τιμωρείται με κάθειρξη. 2. Αν η πράξη της προηγούμενης παραγράφου έγινε από δύο ή περισσότερους δράστες που ενεργούσαν από κοινού επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών.

Άρθρο 337. Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. 1. Όποιος με ασελγείς χειρονομίες ή προτάσεις που αφορούν ασελγείς πράξεις, προσβάλλει βάναυσα την αξιοπρέπεια άλλου στο πεδίο της γενετήσιας ζωής του τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή χρηματική ποινή. 2. Με φυλάκιση τριών μηνών μέχρι δύο ετών τιμωρείται η πράξη της προηγούμενης παραγράφου, αν ο παθών είναι νεότερος από 12 ετών.

Άρθρο 338. Κατάχρηση σε ασέλγεια. 1. Όποιος καταχράται την παραφροσύνη γυναίκας ή την από οποιαδήποτε αιτία προερχόμενη ανικανότητά της να αντισταθεί για να έλθει σε εξώγαμη συνουσία μαζί της, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. 2. Όποιος καταχράται τις παραπάνω καταστάσεις και ενεργεί άλλη ασελγή πράξη σε γυναίκα ή άντρα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.

Άρθρο 339. Αποπλάνηση παιδιών. 1. Όποιος ενεργεί ασελγή πράξη με πρόσωπο νεότερο από 15 ετών ή το παραπλανά με αποτέλεσμα να ενεργήσει ή να υποστεί τέτοια πράξη τιμωρείται ως εξής: α) αν ο παθών δεν συμπλήρωσε τα δέκα έτη, με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών. β) αν ο παθών συμπλήρωσε τα δέκα, όχι όμως και τα δεκατρία έτη, με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και γ) αν συμπλήρωσε τα δεκατρία έτη, με φυλάκιση. 2. Αν στην περίπτωση του στοιχείου γ’ της προηγούμενης παραγράφου ο υπαίτιος όταν τέλεσε την πράξη δεν είχε συμπληρώσει τα 17 έτη, το δικαστήριο μπορεί να του επιβάλλει μόνο αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα. 1. Αν μεταξύ του υπαιτίου και του παθόντος τελέστηκε γάμος, δεν ασκείται ποινική δίωξη, και αν τυχόν είχε ασκηθεί δεν συνεχίζεται, αλλά κηρύσσεται απαράδεκτη. Η ποινική δίωξη ασκείται ή συνεχίζεται μετά την ακύρωση του γάμου.

Άρθρο 340. Γενική διάταξη. Αν κάποια από της πράξεις των άρθ. 336, 338 και 339, είχε ως συνέπεια το θάνατο του παθόντος επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών ή ισόβια κάθειρξη.

Άρθρο 341. Απατηλή επίτευξη συνουσίας. Όποιος επιτύχει να έλθει σε συνουσία με γυναίκα προκαλώντας ή χρησιμοποιώντας πλάνη εξαιτίας της οποίας η παθούσα θεώρησε ότι η συνουσία πραγματοποιήθηκε σε γάμο, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.

Άρθρο 342. Κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια. 1. Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους τιμωρείται ο ανιών εξ’ αγχιστείας ή ο θετός γονέας, που ενεργεί ασελγή πράξη με ανήλικο κατιόντα ή με το θετό του τέκνο. ο επίτροπος ή ο επιμελητής ή οι κάθε είδους ανατροφείς με τον ανήλικο που έχουν στην επιμέλειά τους. οι δάσκαλοι ή παιδαγωγοί με τους ανήλικους μαθητές τους ή με εκείνους που παιδαγωγούν. οι κληρικοί με τα ανήλικα πνευματικά τους τέκνα. 2. Με την ίδια ποινή τιμωρούνται οι υπηρέτες και οι συγκάτοικοι, αν ενεργήσουν ασελγή πράξη με ανήλικο που ανήκει στον ίδιο οικιακό κύκλο, καθώς και κάθε άλλος που ενεργεί ασελγή πράξη με ανήλικο που του έχουν εμπιστευθεί για να τον επιβλέπει ή να τον φυλάσσει, έστω και προσωρινά.

Άρθρο 343. Ασέλγεια με κατάχρηση εξουσίας. Με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους τιμωρούνται: α) ο δημόσιος υπάλληλος που ενεργεί ασελγή πράξη με πρόσωπο που εξαρτάται υπηρεσιακά από αυτόν, εκμεταλλευόμενος αυτή τη σχέση. β) οι διορισμένοι ή οπωσδήποτε εργαζόμενοι σε φυλακές ή άλλα κρατητήρια, σε σχολές, παιδαγωγικά ιδρύματα, νοσοκομεία, κλινικές ή κάθε είδους θεραπευτήρια και αναρρωτήρια ή σε άλλα ιδρύματα, προορισμένα να περιθάλπουν πρόσωπα που έχουν ανάγκη από βοήθεια, αν ενεργήσουν ασελγή πράξη με πρόσωπο που έχει εισαχθεί σ’ αυτά τα ιδρύματα.

Άρθρο 344. Έγκληση. Στις περιπτώσεις των άρθρων 337, 338, 339, 342 και 343 για την ποινική δίωξη απαιτείται έγκληση. Στις περιπτώσεις του άρθρου 336 η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως. Ο εισαγγελέας όμως μπορεί κατ’ εξαίρεση με αιτιολογημένη διάταξή του ύστερα από έγκριση του εισαγγελέα εφετών, να απέχει οριστικά από την άσκηση της ποινικής δίωξης, ή, αν έχει ασκήσει την ποινική δίωξη, να εισαγάγει την υπόθεση στο αρμόδιο συμβούλιο πλημμελειοδικών. αυτό μπορεί να παύσει οριστικά την ποινική δίωξη εκτιμώντας τη δήλωση του θύματος ή των κατά το άρθρο 118 προσώπων ότι η δημοσιότητα από την ποινική δίωξη θα έχει ως συνέπεια το σοβαρό ψυχικό τραυματισμό του θύματος.

Άρθρο 345. Αιμομιξία. 1. Η συνουσία μεταξύ συγγενών εξ αίματος ανιούσας και κατιούσας γραμμής τιμωρείται ως προς τους ανιόντες με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών, ως προς του κατιόντες με φυλάκιση μέχρι δύο ετών. μεταξύ αμφιθαλών ή ετεροθαλών αδελφών η συνουσία τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών. 2. Συγγενείς κατιούσας γραμμής μπορούν να απαλλαγούν από κάθε ποινή, αν κατά το χρόνο της πράξης δεν είχαν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους.

Άρθρο 346. Ασέλγεια μεταξύ συγγενών. 1. Η επιχείρηση άλλης ασελγούς πράξης που γίνεται μεταξύ των συγγενών που αναφέρονται στο άρθρο 345 τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους. 2. Η παρ.2 του άρθρου 345 έχει εφαρμογή και σ’ αυτήν εδώ την περίπτωση.

Άρθρο 347. Ασέλγεια παρά φύση. 1. Η παρά φύση ασέλγεια μεταξύ αρρένων που τελέστηκε: α) με κατάχρηση μιας σχέσης εξάρτησης που στηρίζεται σε οποιαδήποτε υπηρεσίας. β) από ενήλικο με αποπλάνηση προσώπου νεότερου από 17 ετών ή από κερδοσκοπία τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. 2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος ασκεί την ασέλγεια της παρ.1 κατ’ επάγγελμα.

Άρθρο 348. Διευκόλυνση ακολασίας άλλων. 1. Όποιος κατ’ επάγγελμα διευκολύνει με οποιοδήποτε τρόπο την ασέλγεια μεταξύ άλλων τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους. 2. Με φυλάκιση μέχρι 3 ετών και με χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος διευκολύνει την ασέλγεια μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας απατηλά μέσα και αν ακόμη δεν ενεργεί κατ’ επάγγελμα.

Άρθρο 349. Μαστροπεία. 1. Όποιος για να εξυπηρετήσει ακολασία άλλων προάγει στην πορνεία ή εξωθεί στη διαφθορά ανήλικα πρόσωπα η υποθάλπει ή διευκολύνει τη πορνεία ή τη διαφθορά των ανηλίκων τιμωρείται με φυλάκιση εννέα μηνών μέχρι τριών ετών και με χρηματική ποινή, αν δεν υπάρχει περίπτωση να τιμωρηθεί για άλλη βαρύτερη αξιόποινη πράξη. 2. Η ποινή επιτείνεται σε φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και σε χρηματική ποινή, αν το έγκλημα τελέστηκε: α) εναντίον προσώπου νεότερου από δεκαέξι ετών. β) με απατηλά μέσα. γ) από τον ανιόντα συγγενή εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή από θετό γονέα, σύζυγο, επίτροπο ή από άλλον στον οποίο έχουν εμπιστευθεί τον ανήλικο για ανατροφή, διδασκαλία, επίβλεψη ή φύλαξη, έστω και προσωρινή. 3. Όποιος κατ’ επάγγελμα ή από κερδοσκοπία προάγει στην πορνεία γυναίκες τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δεκαοκτώ μηνών και με χρηματική ποινή.

Άρθρο 350. Εκμετάλλευση πόρνης. Άνδρας που συντηρείται ολικά ή εν μέρει από γυναίκα που ασκεί κατ’ επάγγελμα την πορνεία και από την εκμετάλλευση των σχετικών ανήθικων κερδών της τιμωρείται με φυλάκιση έξι μηνών μέχρι τριών ετών.

Άρθρο 351. Σωματεμπορία. 1. Όποιος για να εξυπηρετήσει την ακολασία άλλων: α) προσλαμβάνει ή παρασύρει, έστω και με τη συναίνεσή της, ανήλικη γυναίκα με σκοπό την πορνεία. β) με τη βία, με απατηλά μέσα, με απειλές, με επιβολή ή κατάχρηση εξουσίας ή με κάθε άλλο εξαναγκαστικό μέσο προσλαμβάνει ή παρασύρει ενήλικη γυναίκα με σκοπό την πορνεία. γ) με τα προαναφερόμενα μέσα κατακρατεί παρά τη θέλησή της σε οίκο ανοχής μια γυναίκα ή την εξαναγκάζει να παραδοθεί σε πορνεία τιμωρείται με φυλάκιση ενός έτους μέχρι τριών ετών κι με χρηματική ποινή αν δεν συντρέχει περίπτωση βαρύτερης αξιόποινης πράξης. 2. Το πιο πάνω όριο φυλάκισης επιτείνεται έως πέντε έτη, αν το έγκλημα διέπραξε ένα από τα πρόσωπα του άρθρου 349 παρ.2 στοιχ. γ’. 3. Οι ποινές αυτές επιβάλλονται και αν ακόμη οι κατ’ ιδίαν πράξεις που απαρτίζουν τα συστατικά στοιχεία των παραπάνω εγκλημάτων εκτελέστηκαν σε διάφορες επικράτειες.

Άρθρο 352. Μέτρα ασφαλείας. Στις περιπτώσεις των άρθρων 347 παρ.2, 348, 349, 350 και 351 εφαρμόζονται και οι σχετικές με τον οίκο εργασίας και τους περιορισμούς διαμονής διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74.

Άρθρο 353. Πρόκληση σκανδάλου με ακόλαστες πράξεις. 1. Όποιος δημόσια επιχειρεί ακόλαστη πράξη και προκαλεί μ’ αυτήν σκάνδαλο τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών. 2. Όποιος εν γνώσει προσβάλλει βάναυσα την αιδώ άλλου με ακόλαστη πράξη που επιχειρείται ενώπιόν του τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών ή με χρηματική ποινή. Για την ποινική δίωξη αυτής της πράξης απαιτείται έγκληση.

ασέλγεια η [aséljia] Ο27 : ενέργεια που αποβλέπει στην ικανοποίηση των σεξουαλικών επιθυμιών ενός ατόμου και που έρχεται σε αντίθεση με ό,τι θεωρείται ηθικά ή είναι νομικά επιτρεπτό: H ~ είναι έγκλημα κατά των ηθών. Kαταδικάστηκε για ~ σε ανήλικο.
[λόγ. < αρχ. ἀσέλγεια]