«απειλεί»να επα…

by kwlwglw

«απειλεί» να επανέλθει αυτεπαγγέλτως εντός ευλόγου χρόνου για να διαπιστώσει αν το Δημόσιο συμμορφώθηκε με τα όσα μέχρι τώρα έχει αποφασίσει, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο