διατηρείται πάντοτε το ν στην αιτιατική των άρθρων και των αντωνυμιών

by kwlwglw

διατηρείται πάντοτε το ν στην αιτιατική των άρθρων και των αντωνυμιών