η αφαίρεση του τελικού ν είναι άστοχη και αυθαίρετη

by kwlwglw

η αφαίρεση του τελικού ν είναι άστοχη και αυθαίρετη