η ευφωνία υπερισχύει του νοήματος και της γραμματικής

by kwlwglw

η ευφωνία υπερισχύει του νοήματος και της γραμματικής