Προηγείται, η ευφωνία του νοήματος

by kwlwglw

Προηγείται, η ευφωνία του νοήματος