ταυτίζεται ενίοτε με το ουδέτερο

by kwlwglw

ταυτίζεται ενίοτε με το ουδέτερο