τα προβλήματα τ…

by kwlwglw

τα προβλήματα της ανθρώπινης ύπαρξης (και προπάντων της συνύπαρξης) θα λυθούν, αν ορθολογικές επιταγές χειραγωγήσουν το «κοινωνικό φαντασιακό», ώστε να κυριαρχήσει το «πρόσταγμα» για «αυτοθέσμιση της κοινωνίας», για αληθινή χειραφέτηση από κάθε ετεροκαθορισμό και ετερονομία (κυρίως για χειραφέτηση από τη θρησκευτική μεταφυσική)