επιμέρους τομεί…

by kwlwglw

επιμέρους τομείς της σύγχρονης φιλοσοφίας το επίπεδο πολλών Ελλήνων ερευνητών είναι εξαιρετικά υψηλό, αφετέρου έχει ανέλθει θεαματικά η ποιότητα των εκδόσεων βιβλίων και περιοδικών φιλοσοφίας στη χώρα μας, από οίκους που επενδύουν στην διαμόρφωση ενός απαιτητικού αναγνωστικού κοινού