Η σύγχρονη φιλο…

by kwlwglw

Η σύγχρονη φιλοσοφία χαρακτηρίζεται από δύο εναλλασσόμενες τάσεις: την επιστροφή στο «συγκεκριμένο» –στο πεδίο των πολιτικών εντάσεων, των επιστημονικών αλλαγών, της καλλιτεχνικής δημιουργίας– και την επιστροφή στον εαυτό της, μέσω του κριτικού αναστοχασμού για τις αρχές, τις μεθόδους, και τους τρόπους ανάπτυξης της ανθρώπινης σκέψης.