πολιτισμός 19ου αιώνα 20ού αιώνα 21ου αιώνα

by kwlwglw

ο νους δημιουργεί τη γλώσσα