σπουδών των πτυ…

by kwlwglw

σπουδών των πτυχιούχων ΤΕΙ οφείλει να
προβαίνει στην αναγνώριση της ισοτιμίας των τίτλων αυτών
βάσει των κριτηρίων που τίθενται στο άρθρο 16 παρ. 1 του Ν.
2327/95